Archiefbank zoekt kunsterfgoed

Archiefbank Vlaanderen zoekt archieven rond beeldende kunst van kunstenaars, verzamelaars, collectieven en gerelateerde collecties. Dit erfgoed omvat een wezenlijk onderdeel van het collectieve geheugen, maar het is bedreigd. Welk kunsterfgoed wordt wel nog bewaard? Waar wordt het bewaard? Archiefbank verzamelt informatie over erfgoed dat bewaard wordt bij de kunstenaar zelf, bij een verzamelaar of in een bewaarinstelling.

Waar denkt u aan als u aan kunst denkt? Een beeldhouwwerk, vaas, schilderij, dansvoorstelling, muziek, ambacht, pentekening, audiovisuele installatie, strip, sieraad, gedicht? Van Dale heeft het over: "het vermogen dat wat in geest of gemoed leeft of daarin gewekt is tot uiting of voorstelling te brengen op een wijze die schoonheidsontroering kan veroorzaken". Uit deze brede waaier aan betekenissen licht Archiefbank de beeldende kunsten. De teken- en schilderkunst, beeldhouwkunst en moderne installaties behoren tot dit terrein. Commerciële belangen, de particuliere aard van de archieven en de lokale verspreiding zorgen ervoor dat archieven en collecties versnipperd raken of vernietigd worden.

Archiefbank verzamelt informatie over erfgoed dat bewaard wordt bij de kunstenaar zelf, bij een verzamelaar of in een bewaarinstelling. Het erfgoed zelf blijft ter plaatse. Een kunstenaarsarchief kan bestaan uit briefwisseling, schetsen, foto's, notities, diploma's, offertes, kunstwerken of films. Bewaart u nog oude documenten, voorwerpen en/of beeldmateriaal? Of weet u waar er kunsterfgoed bewaard is? Geef dan via het  aanmeldingsformulier de informatie hierover door. Wenst u meer informatie over de juiste bewaarwijze van erfgoed, zodat ook de volgende generaties kunnen snuisteren in de foto's en verhalen van vroeger, dan helpt Archiefbank u ook graag verder.

Deze campagne van Archiefbank Vlaanderen sluit aan bij de werking van TRACKS - Erfgoedzorg in de kunstensector.

Wilt u graag grasduinen in de kunstdatabank? Klik dan hier.

Bron: Archiefbank Vlaanderen

Bart De Nil