Wordt u partner van de roadtrip cultuureducatie 2020?

Schilderen. Foto: Alice Achterhof via Unsplash 

Voor de tweede keer op rij organiseert Publiq samen met Vitamine C in het late voorjaar van 2020 een roadtrip over cultuureducatie. Opnieuw voorzien de organisatoren een tiental sessies op evenveel locaties. Publiq is op zoek naar partners die een sessie voor hun rekening willen nemen.

Ook cultureel-erfgoedorganisaties zijn welkom om een halte in deze roadtrip in te vullen. U kunt een programmavoorstel indienen dat verband houdt met uw eigen werking en dat voor de cultuursector inspirerend kan zijn. Benieuwd naar hoe de vorige editie in 2019 is verlopen? Een verslag in woord en beeld vindt u op deze webpagina

Vrije tijd

De focus van de roadtrip 2020 wordt cultuureducatie in de vrije tijd, voor jong en oud. Tussen midden mei en midden juni 2020 vinden een tiental sessies plaats. De reeks belicht de diversiteit van cultuureducatie in Vlaanderen en Brussel: het kan dus zowel over muziek, dans, theater, film, beeldende kunst of erfgoed gaan, maar ook over jeugdwerk, welzijn en ondernemerschap.

Voor wie wil meedoen, gelden een aantal voorwaarden:

  • u doet in overleg met Publiq een programmavoorstel over een voor de sector inspirerend thema rond cultuureducatie in de vrije tijd (een spreker, debat, lezing, workshop, masterclass …),
  • u biedt in uw locatie ruimte voor een 25-tal deelnemers, zorgt voor catering en de mogelijkheid tot netwerking en uitwisseling. Publiq zorgt voor een budget, voor ondersteuning en een brede communicatie. 

Lijkt u dit een mooie deal? Aarzel dan niet en meld uw initiatief vóór 4 november aan bij Publiq. Dat kan via deze link waar u ook alle informatie en contactgegevens vindt.

Foto: Alice Achterhof via Unsplash 

Anne Milkers