Vlaanderen leert waarderen

basiscursus waarderen FARO februari 2018

Waarom waarderen we?

Cultureel erfgoed waarderen mag dan behoorlijk wat tijd kosten, uw inspanningen worden ruimschoots beloond. Waarderen dient als duurzame basis voor de vijf functies, door het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 toegekend aan cultureel-erfgoedwerking: herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en toeleiden en participeren.

Meer informatie vindt u in de powerpointpresentatie 'Waarom waarderen we?'.

Impulssubsidies voor pilootprojecten waarderen van cultureel erfgoed

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz stimuleert het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen door subsidies toe te kennen voor pilootprojecten in het waarderen van cultureel erfgoed. In de tweede fase, waarvoor de aanvragen uiterlijk 1 april moeten worden ingediend, kunnen eveneens regionale cultureel-erfgoedorganisaties een aanvraag indienen.

De pilootprojecten van de eerste fase zitten ondertussen op kruissnelheid. Ze werden specifiek uitgekozen omdat ze, elk vanuit hun eigen context, een aantal ontbrekende schakels in de bestaande waarderingsmethodieken wegwerken. Deze projecten zullen dan ook een meerwaarde bieden om het hele veld in Vlaanderen te helpen bij een waardering of een duurzaam cultureel-erfgoedbeleid. Meer hierover leest u in volgende blogs, hou dus deze website in de gaten!

Waarderingstraject FARO

Basiscursus leren waarderen

FARO organiseert regelmatig een basiscursus om te leren waarderen. De cursus bestaat uit drie sessies van 1 dag, waarbij we achtereenvolgens op objectniveau en op deelcollectieniveau leren waarderen en waarbij we de derde dag focussen op participatief waarderen en op de communicatie van een waarderingstraject. Een zestigtal deelnemers uit alle doelgroepen (archieven, erfgoedbibliotheken, musea, roerend religieus erfgoed, heemkundige kringen) schreef zich al in voor deze cursus. We geven de cursus zolang er vraag naar is. Door het succes organiseren we in het voorjaar nog een extra cursus in juni.

Masterclasses waarderen

Naast een cursus voor starters nodigen we experts uit binnen- en buitenland uit om specifieke invalshoeken over waarderen verder uit te diepen.

Op 15 maart geeft Caroline Reed, onafhankelijk museum- en erfgoedconsulente uit het Verenigd Koninkrijk, een masterclass over de tool Reviewing Significance 3.0, die ze uitwerkte voor Collections Trust. Reviewing Significance 3.0 is een uiterst handige en praktische waarderingstool die u toelaat de waardering meteen te linken aan aspecten zoals collectiebeleid, collectiezorg, of het gebruik van de collectie (publiekswerking, onderzoek, welzijn en educatie). De handleiding, waarvan de derde versie net is gepubliceerd, werkte Reed uit in samenwerking met een aantal musea, bottom-up dus. In de namiddag licht Reed kort de handleiding Revisiting Collections (uitgewerkt door Collections Trust) toe, over participatie in cultureel-erfgoedwerking. In opdracht van Collections Trust werd deze handleiding in het veld geëvalueerd. Deze methode werd toegepast bij de Culturele Olympiade in Engeland in 2012. Het filmpje daarover kan u hier bekijken:

 

Waarderen houdt in dat we rekening houden met verschillende invalshoeken en een diversiteit aan belanghebbenden en belangstellenden. Dit kan leiden tot conflicten.
Silvia Prins, doctor in de organisatiepsychologie en klinisch psycholoog, geeft ons tips over het omgaan met conflicten in een masterclass die plaatsvindt op 27 april.

Agnes Brokerhof, biochemicus en kunsthistoricus, werkt bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed Nederland al geruime tijd aan waarderen in functie van preventieve conservering en collectierisicomanagement. Recent ontwikkelde ze een tool voor waardemanagement die ze ons samen met Janien Kemp, senior expert collectiezorg in het Stadsarchief Amsterdam, zal voorstellen op 18 mei.

Anne-Cathérine Olbrechts