Pilootproject waarderen in de kijker: figurentheatercollectie Het Firmament

Paul Contryn

Het pilootproject Waardering van de figurentheatercollectie van expertisecentrum Het Firmament is een inspirerend voorbeeld van participatief waarderen. De deelnemers delen hun kennis vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast wordt ook heel wat waardevolle informatie gedeeld die niet alleen voor de waardering nuttig is, maar ook voor onderzoek in de toekomst.

Context

Het Firmament beheert om historische redenen een grote figurentheatercollectie, maar heeft als expertisecentrum niet de opdracht, noch de middelen om de collectie optimaal te bewaren en te ontsluiten. Het erfgoed wordt daarom beter herbestemd naar een nieuwe bestemming die het potentieel van het erfgoed optimaal kan benutten.

Beeldsmederij DE MAAN geeft aan Het Firmament een mandaat om ook de collectie waar zij eigenaar van is te waarderen.

Wat waarderen?

Poppencollecties met een Mechelse link die in het kantoorgebouw van Het Firmament worden bewaard:

 • Deelcollectie Spelleken Van Ulenspiegel (periode: WO II - 1948): 53 poppen
 • Deelcollectie Hopla (periode:1948-1963): 294 poppen
 • Deelcollectie privé Jef Contryn: 23 poppen
 • Deelcollectie opleidingen Het Firmament en zijn voorlopers: 41 poppen
 • Deelcollectie DE MAAN en Mechels Stadspoppentheater: naar schatting 2.000 poppen

Innovatie

De bestaande waarderingsmethodieken worden verfijnd voor toepassing in de figurentheatercontext (en eventueel breder in podiumkunstenerfgoed). Centraal staan eveneens het uittesten van participatieve methodes en ervaring hieromtrent opbouwen.

Belang voor het veld

Waarderingssessie figurentheatercollectie Het Firmament

Bijzonder aan dit waarderingstraject is de samenwerking in een kleine erfgoedgemeenschap om concrete resultaten te bereiken. De Mechelaars worden eveneens in het traject betrokken.

In dit traject is er ruimte om te experimenteren en ervaringen over participatief waarderen te delen met het veld.

Eline De Lepeleire, trajectbegeleider en uitvoerder van de waardering, communiceert en verzamelt al het voorbereidende werk en het waarderingstraject op een speciaal daartoe gebouwde website.

Leden van het kernteam en de klankbordgroep

 • Eline De Lepeleire (kernteam)
 • Elke Verhoeven en Marijke Wienen (kernteam)
 • Paul Contryn (kernteam)
 • Luk De Bruyker (klankbordgroep)
 • Goedele De Veuster (klankbordgroep)
 • Willem Verheyden (klankbordgroep)
 • Fernand Verreth (klankbordgroep)
 • Linda Wullus (klankbordgroep)

Foto's: Paul Contryn (foto boven) en waarderingssessie figurentheatercollectie (onder) / FARO

Anne-Cathérine Olbrechts