Donaties gevraagd voor bereddering erfgoed wateroverlast zomer 2021

Bereddering erfgoed wateroverlast depot Jambes © Belgian Committe of the Blue Shield

De zomer van 2021 zullen we ons blijven herinneren als de periode waarin vooral Wallonië werd getroffen door hevige wateroverlast. Dit bracht niet alleen veel menselijk leed met zich mee, ook het erfgoed is er zwaar door getroffen. 

BlueShield Belgium richtte al snel een crisiscomité op, dat samen met FARO en vele andere erfgoedorganisaties de koppen bij elkaar stak om zoveel mogelijk professionele hulp te bieden in de bereddering van het erfgoed. 

Stand van zaken 

Zes maanden na de overstromingen lijdt het erfgoed nog steeds onder de gevolgen van het natuurgeweld en blijft het in gevaar. Om het verder te beschermen en verlies te voorkomen, moet dringend worden ingegrepen. De voorlopige balans loopt op tot meer dan 200 getroffen sites: beschermde gebouwen, kerken, musea, archieven en verzamelingen. De specifieke kenmerken van de diverse objecten vergen een aangepaste restauratie die een kostprijs heeft. Meer dan 60.000 euro zal zeker nodig zijn om het beschadigde erfgoed te herstellen.

Kerstperiode = goededoelenperiode

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting doet Het Belgische Blauwe Schild een beroep op uw vrijgevigheid om de acties tot behoud van het erfgoed te ondersteunen.

De Koning Boudewijnstichting heeft daarom een Schenkerskring 'Erfgoed Overstromingen' geopend. U kunt online een gift doen via deze link. Giften aan de Stichting vanaf 40 euro of meer per jaar komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 45% van het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB 92).

Rekeningnummer: BE10 0000 0000 0404 - BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met de gestructureerde vermelding ***623/3661/60056*** of via het schenkersplatform.

Bron: Website Blue Shield

Anne-Cathérine Olbrechts