Criminaliteit ontbloot. Barrièremodellen als instrument tegen criminele fenomenen

Horde. Foto: Mediocre Studio via Unsplash

In 2021 ontwikkelde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Nederland (CCV) in samenwerking met Kim Covent van de Federale Politie van Gent, Wesley De Smet van het Museum voor Schone Kunsten Gent en security consultant en preventieadviseur Ibrahim Bulut, een barrièremodel voor kunstcriminaliteit. Op 19 april kunt u in het Gentse Museum voor Schone Kunsten naar een studiedag over het thema.

Wat zijn barrièremodellen?

Een barrièremodel brengt alle stappen in kaart die een crimineel zet bij de voorbereiding van een criminele daad, met als doel barrières op te werpen tegen die voorbereidende stappen. Het model blijkt daardoor een bijzonder innoverend en doeltreffend middel in de preventie van kunstcriminaliteit. 

Barrièremodellen zijn een begrip dat op Europees niveau ondersteund wordt en zowel in Nederland als in België opgang maakt. Het is een methodiek om inzicht te krijgen in de manier waarop criminelen zich organiseren en hoe hun 'bedrijfsprocessen' werken. Hoe organiseren zij zich om criminaliteit te plegen en wat gebeurt er met de criminele opbrengsten? Welke stappen moeten de actoren binnen de veiligheidsketen zetten, om op basis van deze inzichten effectief daarop in te grijpen?

Om deze barrières te detecteren die door de veiligheidsactoren opgeworpen worden in de aanpak van (criminele) fenomenen, wordt ook de actuele (samen)werking geëvalueerd om zo te komen tot een slimme multidimensionale benadering. Ook op alle niveaus van de Geïntegreerde Politie (zowel de Lokale Politie als de centrale en gedeconcentreerde diensten van de Federale Politie) dient de nodige expertise en kennis te worden ontwikkeld en de middelen duurzaam te worden ingezet. Aan de hand van een ‘barrièremodel’ verwerft men inzicht in het gehele criminele fenomeen of proces, de factoren die het delict of crimineel proces vergemakkelijken en de verschillende stappen die delinquenten of criminele organisaties zetten om delicten te plegen.

Het resultaat is een gamma van mogelijke maatregelen voor een integrale aanpak via pro-actie, preventie, repressie en nazorg.  Maatregelen die voor de politie en haar partners tot veelbelovende of effectieve uitkomsten kunnen leiden (evidence-based) in het streven naar een veilige en leefbare samenleving. Net daarom worden barrièremodellen in de nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025 vermeld als methode.

Wat steekt u ervan op?

Tijdens deze studiedag maakt u kennis met deze geheel nieuwe methodiek die door specialisten uit Nederland en België in kaart wordt gebracht. U maakt kennis met het concept, de werkwijze en uitgewerkte voorbeelden. Bovendien kunt u de inhoud van deze interessante dag en veel meer ontdekken in de publicatie, die inbegrepen is in de inschrijvingsprijs. En daarna? Aan de slag met barrièremodellen!

Praktisch

  • 19 april 2022, 9.30 - 18.00 uur, Museum voor Schone Kunsten Gent, Fernand Scribedreef 1, 9000 Gent
  • Meer informatie over deze studiedag vindt u hier.
  • Deze studiedag vindt plaats in het unieke kader van het Museum Voor Schone Kunsten in Gent. Ideale omstandigheden om het bestaande barrièremodel ‘kunstdiefstallen’ aan den lijve te ondervinden!

Bron: Vanden Broele
Foto: Mediocre Studio via Unsplash

Hoe kan FARO u helpen met de toepassing van het barrièremodel?

FARO is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het barrièremodel en werkt momenteel samen met de auteurs van de publicatie Criminaliteit ontbloot. Barrièremodellen als innovatief instrument tegen criminele fenomenen een vorming uit voor de sector. Wordt vervolgd.

Anne-Cathérine Olbrechts
Opening / lancering
Studiedag