Sinds 2004 verenigt de vzw Ara! dialectorganisaties die op het grondgebied van het Hoofdstedelijk Gewest Brussel actief zijn. Naast het organiseren van een jaarlijkse 'Weik van ’t Brussels', geeft Ara!
BOM-VL staat voor ‘Bewaring en Ontsluiting van Multimedia in Vlaanderen'. Het is een project dat het audiovisuele erfgoed in Vlaanderen wil digitaliseren en toegankelijk maken. De Vlaamse regering heeft voor 2008-2009 een bedrag vrijgemaakt, met als doel oplossingen aan te ...
Tien nationale erfgoedinstellingen hebben zich verenigd in het project Nederlands Erfgoed: Digitaal! De ambitie van het project is het creëren van een gezaghebbende digitale collectie Nederlands erfgoed. Een collectie die bijdraagt aan de zichtbaarheid van de Nederlandse cultuur in virtuele ...
Op 13 maart werd de Nederlandse vertaling van het lijvige Spectrumdocument feestelijk geïntroduceerd met een voorstelling aan de Vlaamse museumgemeenschap in het auditorium van FARO.
| View | Upload your own
| View | Upload your own De uitgeschreven presentatie van Nick Poole vindt u in bijlage.
De eerste versie van SPECTRUM-N is klaar voor gebruik. Dit kwaliteitsinstrument, oorspronkelijk tot stand gebracht door Collections Trust, met de medewerking van meer dan honderd museumprofessionals, is hét handboek voor museale bedrijfsvoering.
Onlangs verscheen het onderzoeksrapport ‘Tracking the reel world’, een studie over audiovisuele collecties uitgevoerd in het kader van het Europese TAPE project. De auteurs verzamelden data van honderden Europese instellingen —archieven, bibliotheken, musea en onderzoekscentra— over hun audiovisuele collecties. Daarmee ...