Van “nature” bevat een bestand met een afbeelding (TIFF, JPEG, PDF,…) geen informatie waaruit de computer kan afleiden hoe de kleuren van een afbeelding precies moeten geïnterpreteerd worden. Om die reden wordt aan een dergelijk bestand een gestandaardiseerd kleurprofiel of ICC-profiel toegevoegd...
De website Bibliopolis is de elektronische nationale geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland. Het is een wetenschappelijk, interactief informatiesysteem waarmee onderzoekers zicht krijgen op de stand van het boekwetenschappelijk onderzoek en tevens toegang hebben tot documentatiemateriaal...
23 mei 2008 was een historische datum in de prille ontstaansgeschiedenis van het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen, en al zeker voor de erfgoedbibliotheken in Vlaanderen: het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet voorzag immers in de erkenning van “een samenwerkingsverband van een representatieve...
Mijn laatste bericht over Archiving 2010 behandelt het IMPACT-project. IMPACT staat voor IMProving Acces to Text. Dit project wordt georganiseerd onder de vleugels van de Europese Unie.De EU vindt dat erfgoed te traag en in te kleine hoeveelheden gedigitaliseerd wordt. Bovendien is dit erfgoed...
De digitale fotografie heeft de technieken om foto’s op papier af te drukken sterk veranderd. Analoge foto’s werden vroeger ontwikkeld door een fotograaf, digitale foto’s kan men zelf afdrukken. De foto-industrie heeft de voorbije twintig jaar allerhande apparaatjes op de markt gebracht waarmee...
Op 11 juni 2010 werd de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek feestelijk voorgesteld in de historische Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een nieuw beleidsinstrument dat in het leven geroepen werd door het Cultureel-erfgoeddecreet van...
Microfilm is een medium uit het predigitaal tijdperk. Nu het mogelijk is documenten te digitaliseren, is de tijd van het microfilmen voorbij. Of dat dacht ik toch. Groot was mijn verbazing om op deze conferentie over spitstechnologie op het gebied van digitaliseren en archiveren twee voordrachten...