Alle media – zowel pers, radio als TV - brachten onlangs de schade aan tientallen paneelschilderijen uit de reserve van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Brussel als frontpaginanieuws. Oorzaak van de schade was een defect aan het luchtbevochtigingssysteem dat niet werd opgemerkt noch...
De digitale en technologische ontwikkelingen en releases volgen elkaar razendsnel op. Informatie aan Zee, het tweejaarlijkse evenement van de VVBAD, helpt bibliotheken, archieven en documentatiecentra om hun diensten op een professionele manier te ontwikkelen door een overzicht te geven van de...
Abraham is een online databank (in wording) of catalogus van Belgische kranten vanaf ca. 1830 tot 1950, en bewaard in Vlaamse bibliotheken, archief- en andere erfgoedinstellingen. Momenteel bevat de databank beschrijvingen van ca. 2000 krantentitels in zeven instellingen. Abraham bevat de...
Het Grootseminarie Brugge en de Openbare Bibliotheek Brugge bewaren samen meer dan vijfhonderd middeleeuwse handschriften afkomstig van de cisterciënzerabdijen Ter Doest en Ter Duinen. Manuscripten uit deze handschriftenschat waren de voorbije jaren te zien in tentoonstellingen als 'Besloten wereld...
Op 6, 8, 9 en 13 oktober vonden respectievelijk in Gent, Mechelen, Leuven en Antwerpen de pers- en publieksvoorstellingen plaats van de projecten rond preventie- en calamiteitenplannen voor erfgoedbeherende instellingen. Hiermee werd een belangrijke fase in de verf gezet van een traject waaraan 32...
Het streven naar een gepast binnenklimaat en het beheersen van de klimaatsomstandigheden binnen onze musea, archieven, bewaarbibliotheken, depots, kerken en andere erfgoedbewaarplaatsen baart elke erfgoedbeheerder kopzorgen. Het is een dagelijkse opgave om het binnenklimaat enigszins binnen de...
Op 24 september werd de vzw ‘de Vlaamse Erfgoedbibliotheek' boven de doopvont gehouden. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek (VEB) is een samenwerkingsverband tussen zes Vlaamse erfgoedbibliotheken: de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de Universiteitsbibliotheek Antwerpen, de Stadsbibliotheek Brugge...
Over enkele jaren, in 2011, zal het grote publiek kunnen kennismaken met één van de topwerken uit het handschriftenpatrimonium van de KULeuven. Momenteel loopt immers een conservatieproject rond de Anjou-Bijbel, een prachtig geïllustreerd handschrift uit de 14de eeuw dat bewaard wordt in de Maurits...
De Provinciale Bibliotheek Limburg (PBL) gaat participeren aan de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, waarvan de structurele erkenning en subsidiëring geregeld wordt binnen het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet. Andere partners in de Vlaamse Erfgoedbibliotheek zijn: stad Antwerpen met de Erfgoedbibliotheek...
Dit rapport is het resultaat van een onderzoek, uitgevoerd door prof. dr. Ludo Simons in opdracht van Culturele Biografie Vlaanderen vzw. Zie ook: Op initiatief van de Vlaamse overheid voerde dr. Jeroen Walterus in 2003 een onderzoek naar de bewaarbibliotheken in Vlaanderen. U kan het rapport via