Met dit project wil Eperon d'Or de eerste fase realiseren van een noodzakelijke inhaalbeweging voor het aanvullen en opschonen van digitale data over zijn collectie. Door het maken en schonen van thesauri en het correct wegschrijven van de bestaande data willen we de vervuiling in onze databank wegwerken. We willen hierbij de bestaande data aanzienlijk beter doorzoekbaar maken en ze systematisch verder klaarmaken voor ontsluiting. 

    Het Jenevermuseum verzamelt, registreert en ontsluit Nederlandstalige (Vlaamse én Nederlandse) jenevergedichten. Een selectie daarvan brengt het samen met diverse partners voor het eerst bij elkaar in een inhoudelijk goed gestructureerde, sterk grafische en tijdloze bloemlezing, alsook in een prikkelende tentoonstelling op acht verschillende locaties in Vlaanderen én Nederland. Daarnaast wordt een trits van publieksactiviteiten georganiseerd die afgestemd zijn op de expo en de bloemlezing. Verder onderzoekt het Jenevermuseum ook hoe jenevergedichten en -liederen als ICE-elementen kunnen

    Expo Kleureyck. Van Eycks kleuren in Design


    De tentoonstelling werd zorgvuldig gecureerd door Siegrid Demyttenaere in samenwerking met Sofie Lachaert, die op haar beurt ondersteuning bood aan scenograaf Bram Vanderbeke, jong Vlaams aanstormend talent. De curatoren selecteerden werk van meer dan 100 hedendaagse internationale designers en makers. We combineerden verschillende aspecten die zowel in de design- als cultureel-erfgoedwereld belangrijk zijn. Op deze manier sloegen we met Kleureyck bruggen tussen jong en oud, tussen wat is en blijft en wat nog komt.


    Design Museum Gent vond voor