FARO neemt de nodige preventieve maatregelen om onze activiteiten en dienstverlening veilig te laten verlopen. Consulteer ook faro.be/corona, onze pagina met meer informatie over het COVID-19-virus.
Sinds vandaag, donderdag 29 oktober, moeten alle cultuurhuizen sluiten. Er mogen geen activiteiten of evenementen georganiseerd worden. De bijkomende Vlaamse maatregelen zijn vervroegd van kracht gegaan en gelden in eerste instantie tot minstens 19 november 2020.
Timemanagement in tijden van telewerk, het is beslist een uitdaging. Hoog tijd dus om goed na te denken over de manier waarop het werk verloopt. FARO zet alvast een reeks praktische tips voor u klaar.
De afgelopen jaren gingen verschillende ‘piloten’ de uitdaging aan om gemeenschappen bij waarderingsprojecten te betrekken. Daarbij experimenteerden de trekkers van deze participatieve pilootprojecten met verschillende methodieken. Tijdens een interactief webinar vertellen ze over hun ervaringen en...
Nu grote publieksmassa's ontvangen niet meer mogelijk is, komt het model van de blockbustertentoonstelling eens te meer onder druk te staan. Zijn de grenzen aan de groei bereikt?

Gebruiksbeperkingen en een tekort aan goede rechtenmetadata belemmeren nog te vaak de online toegang en het vrij hergebruik van digitale culturele content. Met dit project wil meemoo culturele organisaties handvaten aanreiken om bewuster om te gaan met rechten en gebruiksbeperkingen op culturele content. Zo kunnen ze rechten en beperkingen correct identificeren, en online toegang en hergebruik mogelijk maken.


Vragen over auteursrecht en gebruiksbeperkingen


We ontvangen regelmatig loketvragen over rechten op culturele content: welke metadata moeten gedocumenteerd worden? Hoe geef je de

Dit voor CAVA eerste grote digitaliseringsproject Contested Content had tot doel om een deel van onze tijdschriftencollectie te vervolledigen, te digitaliseren, breder doorzoekbaar te maken en onder de aandacht te brengen. De focus van dit project ligt op de tijdschriften van de centrale organen van de vrijzinnigheid. Deze tijdschriften zijn noodzakelijk voor de studie van de vrijzinnige beweging in Vlaanderen.


Het project is nog niet afgerond, maar CAVA doorliep ondertussen zo goed als alle stappen, geheel of gedeeltelijk, van het digitaliseringsproces in de brede zin van het woord: het

Het project Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen wil een eerste, gezamenlijke stap zetten in de complexe en veelzijdige uitdaging van een geïntegreerde erfgoedbenadering, zoals vooropgesteld door het Cultureelerfgoeddecreet uit 2017. Dat is geen evidentie, omwille van verschillende logica’s achter erfgoedzorg voor roerend en immaterieel cultureel erfgoed (ICE). Het project focust daarbij op collectieplanning: Wat zijn de drempels en moeilijkheden? Welke antwoorden zijn mogelijk en wat leren experimenten in de praktijk?


Om de geïntegreerde visie in de cultureel-erfgoedsector waar te

Sinds 2018 bundelen verschillende organisaties uit de erfgoedsector hun krachten voor een info- en ontmoetingsdag tussen professionals en vrijwilligers uit de Limburgse erfgoedsector. Dit jaar presenteren de verschillende partners u een brede waaier aan inspirerende digitale sessies.
Sinds 2018 bundelen verschillende organisaties uit de erfgoedsector hun krachten voor een info- en ontmoetingsdag tussen professionals en vrijwilligers uit de Limburgse erfgoedsector. Dit jaar presenteren de verschillende partners u een brede waaier aan inspirerende digitale sessies.