Intersectionaliteit in de erfgoedpraktijk: een introductie en workshop

Erfgoedorganisaties zetten in hun beleidsplan voor de komende jaren massaal in op een diversiteitswerking. Diversiteit is echter breed. Werkt u rond genderdiversiteit, rond dekolonialisme, rond personen met een handicap …? Dan luidt soms de vraag: is het niet beter om een geïntegreerd beleid rond diversiteit en inclusie te ontwikkelen, waarbij we rekening houden met al deze aspecten? Hoe doen we dat concreet?

Een van de moeilijkste vraagstukken in het werken rond diversiteit, zo geven erfgoedwerkers zelf aan, is hoe dat op een intersectionele manier te doen. Het is zoeken naar een balans tussen enerzijds het uitlichten van een persoonskenmerk om er aandacht voor te vragen, en anderzijds een inclusieve benadering waarbij gestreefd wordt naar een werking waarin iedereen, ongeacht de achtergrond en de identiteit, zich herkent en welkom voelt.

Voor wie? Erfgoedwerkers die meer willen weten over intersectionaliteit en hoe ze het concept kunnen toepassen op hun werking. U zette al de eerste stappen in een meerstemmige erfgoedpraktijk, door bijvoorbeeld in te zetten op gender- of neurodiversiteit. U hebt al wel eens gehoord van intersectionaliteit en bent op zoek naar inspiratie en praktijkvoorbeelden om dit in uw eigen praktijk toe te passen.

In deze praktijkgerichte vorming gaat u zelf aan de slag, we verwachten dan ook een actieve inbreng.

Programma

Hoe zet u het theoretische concept ‘intersectionaliteit’ om in de praktijk? We gaan hierover in gesprek met Setareh Noorani (Het Nieuwe Insituut, NL). Het Nieuwe Instituut is een museum en platform voor architectuur, design en digitale cultuur, en ook een archiefinstelling: het beheert de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw. Setareh Noorani werkte de afgelopen jaren o.a. aan het project Collecting Otherwise, dat expliciet intersectioneel van opzet was. Het project onderzoekt de mogelijkheden van een alternatieve architectuur-, erfgoed- en archiefpraktijk die aansluit bij een samenleving die voortdurend verandert.

Het werken rond diversiteit vraagt bovendien om zowel interne gedragenheid als om samenwerking met externe partijen. In de namiddag neemt u uzelf en uw eigen praktijk onder de loep in twee workshops. 

Tijdens deze sessie verwachten we een actieve deelname:

  • U bereidt zich voor door het lezen van een tekst, bekijken van een kort filmpje en het beantwoorden van enkele vragen.
  • U deelt uw eigen ervaringen, inzichten en vragen met de andere deelnemers. 

Dagverloop

9.30 uur: Inloop 

9.45 uur: Verwelkoming en intro rond ‘intersectionaliteit’ | We bespreken de tekst ‘Samen kritische bezoekers verzamelen’ (De kritische bezoeker, Eliza Steinbock en Hester Dibbits, p. 11-44).

10.45 uur: Collecting Otherwise | Setareh Noorani (het Nieuwe Instituut)

Collecting Otherwise onderzoekt de mogelijkheden van een alternatieve architectuur-, erfgoed- en archiefpraktijk die aansluit bij een samenleving die voortdurend verandert. In 2020-2021 werd er onder de noemer Seen/Unseen vanuit een intersectioneel-feministisch en (gender)queer perspectief gekeken naar de Rijkscollectie. In Post/De/Colonial hield men zich bezig met de relatie tussen de architectuurcollectie en de koloniale geschiedenis. Binnen de laatste twee iteraties staat The Toolshed centraal, de 'gereedschapskist' die kan helpen bij het verder ontwikkelen van nieuwe manieren om erfgoed te verwerven, classificeren en presenteren.

11.45 uur: Reflectieronde met vragen

12.15 uur: Lunch

13.00 uur: Stel uw eigen care rider op | Workshop

  • De care rider is gebaseerd op de rider, een ‘verlanglijstje’ van een artiest, waarop staat welke technische faciliteiten, eten, drinken en andere zaken er allemaal aanwezig moeten zijn rond een optreden. De care rider wil een zorgsysteem voor onszelf bieden.
  • Hoe kunnen we nadenken over onze eigen behoeften? Hoe zien we onze eigen positie binnen het eigen erfgoedinstituut? Hoe kunnen we blijven instaan voor onze eigen waarden?

14.00 uur: Netwerken in kaart brengen | Workshop podmapping. We brengen in kaart hoe onze eigen ‘pod’ (netwerk) eruitziet en hoe we verbonden zijn met anderen.

15.00 uur: Terugkoppeling

15.30 uur: Voorzien einde

Type

Workshop: u gaat actief aan de slag, de theorie wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke.

Tarieven

  • Het standaardtarief voor deze vorming is 80 euro.
  • Het kortingstarief voor deze vorming is 60 euro en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
  • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
  • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.
Inschrijven
Facturatiegegevens
Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht.  Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland.  De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
MAS-box, Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen
Lesgevers
Setareh Noorani, Saidja Steenhuyzen
Prijs
80 euro (standaard)
60 euro (sector en studenten)
Deelnemers
Max. 30 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon

Elders op FARO

Tijdens een internationale conferentie, meegeorganiseerd door FARO, werden de aanbevelingen gepresenteerd aan beleidsmakers van regionaal, nationaal en Europees niveau.
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Wat is er nieuw in de FARO-bibliotheek? Dankzij ons handige en dynamische collectie-overzicht blijft u op de hoogte van de ...