Een boeiende spreker trakteert u op een inspirerende lezing over kunst. Mooier kan een zondag niet starten.
Om in aanmerking te komen voor deze vacature dienen de kandidaten hun dossier uiterlijk op 30 september 2019 om 17.00 te hebben overgemaakt aan Sanne Wynants, Managing Director, sanne.wynants@artsalvage.eu , 0484 59 64 32 Dit dossier dient volgende stukken te bevatten: een motivatiebrief; een kopie...
De brand in de Notre-Dame in Parijs zette heel wat kerkbesturen aan het denken over de brandveiligheid in hun kerken.
Optimaal inrichtingen van een depot. De zin en onzin van materialen. Standplaatsregistratie. Schoonmaakroutine, monitoring, risico inventariseren.
Schade-inventarisatie a.d.h.v. objecten, 10 schadefactoren, materiaalkennis, objectkennis, documentatie.
De Leuvense Maurits Sabbebibliotheek haalt deze zomer een aantal van haar geconserveerde manuscripten voor het voetlicht, samen met gedetailleerde beschrijvingen en foto's van de conserveringsbehandelingen.
Op woensdag 27 november 2019 organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een onderzoeksbijeenkomst waarin het aan de hand van casestudies onderzoekt hoe objectief of subjectief wij eigenlijk zijn bij discussies en beslissingen over de restauratie van objecten van cultureel erfgoed.
Iets voor jou? Schrijf je uiterlijk in op 23/09/2019. Solliciteer online . Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische...
In 2020 organiseert de afdeling Conservatie-Restauratie van de Universiteit Antwerpen een internationale conferentie over de impact van de binnenluchtkwaliteit op historische objecten. Momenteel loopt er een oproep tot bijdragen.
Voortaan zijn in M – Museum Leuven de ‘Ruiters’ van Roesen te bezichtigen, twee nieuwe Vlaamse topstukken. Het gaat om unieke middeleeuwse retabelfragmenten van een uitzonderlijke kwaliteit.