Steun ons, en draag mee zorg voor ons cultureel erfgoed

U hebt een hart voor cultureel erfgoed en wil de organisaties en vrijwilligersverenigingen die zorg dragen voor ons cultureel erfgoed op een actieve manier ondersteunen? Wellicht hebt u er nog niet bij stilgestaan, maar dan is een gift aan FARO een prima idee. Elk bedrag, hoe klein of groot ook, maakt een reëel verschil.

FARO, het steunpunt voor cultureel erfgoed, is een betrouwbaar baken voor de honderden cultureel-erfgoedorganisaties die ons land rijk is. Wij staan de musea, archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken en vrijwilligersverenigingen dagelijks met raad en daad bij door hen vorming, gratis advies en begeleiding te geven. En … we organiseren de jaarlijkse Erfgoeddag.

Erfgoeddag (www.erfgoeddag.be) is het jaarlijkse hoogtepunt voor het cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Letterlijk honderden erfgoedspelers zetten dan hun beste beentje voor, en bieden een brede waaier van gratis activiteiten. Goed voor telkens zo’n kwart miljoen belangstellenden. Zo zorgt Erfgoeddag ervoor dat mensen zich bewust worden van het cultureel en historisch erfgoed in hun omgeving, dat ze dankzij Erfgoeddag gratis kunnen ontdekken. Zo zetten ze ook de stap om samen met anderen hun schouders onder initiatieven te zetten die zorg dragen voor ons cultureel erfgoed.

Met uw steun zal FARO:

  • Erfgoeddag nog meer in de kijker zetten, om zoveel mogelijk mensen daadwerkelijk te betrekken bij ons cultureel erfgoed, ook zij voor wie de drempel soms te hoog is;
  • de musea, archieven en erfgoedbibliotheken adequaat ondersteunen om zorg te dragen voor hun collecties en ze toegankelijk te houden voor iedereen;
  • de vrijwilligers bijstaan die zich inzetten voor het behoud van ons cultureel erfgoed;
  • cultureel erfgoed in al zijn verscheidenheid zichtbaar maken voor een groot publiek, en beleidsmakers sensibiliseren over het belang van cultureel erfgoed als het DNA van onze samenleving. 

We houden u persoonlijk op de hoogte hoe we uw steun hebben gebruikt.

Hoe kan u ons steunen?

Stort uw gift op het rekeningnummer van FARO BE02 0682 4904 8840 (BIC-code: GKCCBEBB), Priemstraat 51, 1000 Brussel, met als vermelding 'gift'.

U ontvangt bij een gift van minstens 40 euro begin volgend jaar een fiscaal attest van FARO, dat u recht geeft op een forfaitaire belastingvermindering. De gegevens die toelaten uw gift af te trekken worden in principe vooraf ingevuld op uw belastingaangifte. Het fiscaal attest moet u wel ter beschikking houden van uw controlekantoor en vijf jaar bijhouden.

Meer informatie over onze werking?