Origins Fase 3

De laatste fase van het project Origins stond in het teken van de verzelfstandiging van de methodiek (structurele verankering) en de brede ontsluiting van de digital stories die we in de voorgaande fases verzamelden. Kif Kif heeft deze verzelfstandiging en ontsluiting opgevat als een meerlagig traject die verschillende media gebruikt om de methodiek, de mogelijkheden en resultaten bekend te maken voor een zo groot mogelijk publiek

 

We geven hieronder summiere duiding bij de verzelfstandiging van de methodiek Digital Storytelling, maar gaan er verder op door als we ingaan op vraag 8. Hieronder geven we verdere duiding bij de verschillende vormen van ontsluiting van het bestaande.

 

Doelstellingen ontsluiting

Voor de ontsluiting kozen we ervoor om nieuw publieken aan te boren. Kif Kif had in de vorige fases vooral geopteerd voor urbane settings en voor het bereiken van haar achterban via haar website. Het project heeft  zo een heel ruime belangstelling gehad en heeft een groeiend impact. Om het bereik van het project te vergroten werd, in samenspraak met de stuurgroep, geopteerd om de methodiek fysiek te introduceren voor nieuwe publieken, publieken die niet meteen zelf kiezen om geconfronteerd te worden met verhalen over migratie. We opteerden voor plaatsen in maar vooral buiten stedelijke context om de verhalen zo breed mogelijk te ontsluiten aan een publiek dat niet specifiek op zoek is naar kennis over migratie, maar 'en passant' interesse wordt ontluikt.

 

Daarom opteerden Kif Kif en de stuurgroep voor een reizende tentoonstelling die langs foyers van Bibliotheken en Culturele Centra (een museum en een integratiecentrum) reisden. Om de tentoonstelling aantrekkelijk te maken lieten we 2 TV Kasten bouwen en maakten we een DVD met aantrekkelijke en sprekende verhalen. Verhalen die heel snel de aandacht grijpen en mensen kunnen boeien. In de kasten speelden deze DVD’s in loop. De kasten toonden heel duidelijk het logo van Kif Kif en hadden telkens een flyerbakje aan de zijkant hangen. In dit flyerbakje konden de passanten meer leren over het project en konden ze de andere filmpjes bekijken op de websites, tevens konden ze terecht op de Digital Storytelling site van Kif Kif om handleidingen en methodiek down te loaden. Met deze meerlagige aanpak combineren we het beste van twee werelden: het fysieke en direct aanspreken van mensen die niet per se op zoek zijn naar erfgoed verhalen van migranten en het virtuele om hen verder te introduceren.

 

Deze tournee werd maanden op voorhand aangekondigd op de website via een op maat gemaakte banner. In de loop van het jaar werden nieuwe banners ontwikkeld op maat van de reizende tournee. Deze banners hadden een dubbel doel: potentiële nieuwe vertoningsplaatsen werven en bezoekers werven voor de fysieke vertoningen van de  Digital Storytellings.

 

De tournee ging van start op 25 augustus 2013 en meteen waren ze te zien op een prestigieus en impactrijk evenement: de Cultuurmarkt in Antwerpen. Dit evenement geneerde meteen veel aanzien voor het project, het zorgde voor een zeer brede verspreiding van de methodiek en zorgde ervoor dat vele andere de kasten wilden tentoonstellen. Vanaf dat moment startten de verhalen aan hun tournee door Vlaanderen.

De TV-Kasten werden geïnstalleerd in bibliotheken, foyers van culturele centra en musea. Van Vosselaar naar Sint Gillis, over Beringen tot in Borgerhout: de tournee doorkruiste nagenoeg heel Vlaanderen!  Hieronder lijsten we verschillende locaties op:

 

1.            Cultuurmarkt Antwerpen, Camping coStA Sint Andries

>>> 25 augustus tot 1 sept

2.            Gemeentehuis Vosselaar

>>> 1 sep en 20/9

3.            Bibliotheek Ninove en Cultuurcentrum De Plomblom

>>> 20 september tot 11 oktober

4.            Bibliotheek Buggenhout

>>> 11 oktober tot 25 oktober

5.            Bibliotheek Deurne

>>> 25 oktober tot 8 november

6.            Bibliotheek Sint Gillis

>>> 25 oktober tot 8 november

7.            Bibliotheek Bornem en Cultuurcentrum Ter Dilft

>>> 8 november tot 15 november

8.            Barak 15 (migratie museum) en Bibliotheek Beringen

>>> 15 november tot 6 december

9.            Permeke Bibliotheek Antwerpen

>>> 6 december tot 20 december

10.          Bibliotheek Borgerhout

>>> 6 december tot 20 december

 

Wegens groot succes stopte de tentoonstelling niet met reizen. Op 20 december 2013 reisden de kasten verder naar het Integratiecentrum PRISMA in Mechelen. Daarna stonden ze nog tot 16 mei 2014 op onderstaande plaatsen

 

11.          Sint Niklaas          Vrije Ateliers        ma 17 februari tot  vrij 7 maart

12.          Leopoldsburg      bibliotheek           7 maart tot maandag 7 april 2014

13.          Lommel                bibliotheek           7 tot vrijdag 25 april 2014

14.          Hoboken               bibliotheek           25 april tot vrijdag 16 mei 2014

 

 

Via deze tentoonstellingstournee, de gegenereerde online aandacht op de Kif Kif site en de online reclame hebben we een heel ruim publiek bereikt. Alleen de artikels over de tentoonstelling genereerden 100den lezers. Zo lazen 622 mensen het artikel: TV-kasten met digitale migratieverhalen reisden naar Buggenhout. 761 mensen lazen het stuk “Kif Kif's Digital Stories dragen bij tot humanisering van migratie in de Bibliotheek van Bornem”. 602 mensen lazen dan weer het stuk over de televisiekasten die naar Sint-Gilis afzakten en 535 mensen lazen dan weer het stuk over ‘Oral History’ als meest beklijvende manier om geschiedenis van de kleine man te verzamelen en te ontsluiten.

 

Als een gevolg van de fysieke tentoonstelling en de journalistiek over de tentoonstelling zien we dat de digitale verhalen zelf zijn goed bekeken op de website. We lijsten hieronder de top tien van de digital stories op de site van Kif Kif (dus zonder de kijkcijfers op Youtube):

 

1.            Rachid: 1923 keer bekeken

2.            King Kit: 1823 keer bekeken

3.            Mathias: 1492 keer bekeken

4.            Mick: 1378 keer bekeken

5.            De vele levens van Evens: 1253 keer bekeken

6.            Julie: 1092 keer bekeken

7.            If you can imagine, you can can achieve – Esma: 190 keer bekeken

8.            Indra- 1064 keer bekeken

9.            Mijn film van Pepick werd 1062 keer bekeken

10.          Joeri 1032 keer bekeken.

 

 

 

 

Projectresultaten

Doelstellingen verzelfstandigen

Uiteraard is het niet alleen de bedoeling van dit project dat enkel de producten geconsumeerd worden. We hebben altijd het doel gehad om de methodiek an sich te gaan verspreiden zodat de methodiek wijd gebruikt. Daarom hebben we vroeger al internationale congressen opgezet en hebben we in 2012-2013 verschillende workshops ‘train-the-trainer’-opgezet  bij verschillende jeugdorganisaties in het kader van jongeren en participatie.

 

Tevens hebben onze medewerkers deze methodiek internationaal aangeprezen. Kif Kif is al langer actief in een Europees netwerk van antiracistische en interculturele organisaties. In dit netwerk wordt gefocust op het delen van kennis, competenties en methodieken in het omgaan met interculturaliteit en racisme. Carolina Maciel De França ging voor Kif Kif, samen met twee vrijwilligers van het Digital Storytelling project naar Parijs voor een driedaagse conferentie (5/12/2013 -8/12/2013). De França gaf er een keynote over het belang en het nut van Digital Storytelling om een gedeelde geschiedenis en gedeelde toekomst te ontwikkelen in superdiversiteit.

 

In een project die, zeker qua producenten, zich richt op wat gekend staat als de Digital Natives (jongeren die geboren zijn met het internet, smartphones en computers) ligt het voor de hand om de aandacht rond de verzelfstandiging toe te spitsen op het beschikbaar stellen van de methodiek online. Zeker gezien het feit dat Kif Kif in de vorige fase van die project al verschillende activiteiten ontplooit had in het onderwijs, er in het kader van het project en van jongeren en participatie train-the-trainer workshops opgezet werden, hebben in deze laatste fase vooral gefocust op het online beschikbaar stellen van handleidingen, methodieken en tips onder de noemer DST-Tools.

 

We hebben er meteen voor geopteerd om de DST Tools op de Kif Kif Tv –website van Kif Kif beschikbaar te stellen in een speciaal daarvoor ontwikkelde ruimte. Deze keuze was strategie: op deze manier willen we niet alleen mensen die al specifiek komen kijken naar Digitale Verhalen engageren om er zelf een te maken, maar willen we ook mensen mobiliseren die gewone filmpjes komen kijken. Tevens werd er bij de boxen reclame gemaakt voor deze DST Tools. Deze Tools blijven uiteraard, net zoals de producten, beschikbaar op de website. Zo kunnen ze blijvend mensen motiveren om aan de slag te gaan met deze inspirerende, leerrijke en leuke methodiek. Tot op vandaag hebben deze tools al behoorlijk wat mensen geëngageerd. De didactische map werd door een kleine 700 mensen gedownload. De simpele en visuele 15 stappen gids werd in het Engels vertaald en online geplaatst. Deze vertalingen gebeurde vanuit verschillende redenen: a)zo konden we de methodiek presenteren in Parijs, b) tevens werd deze vertaling in internationale congressen gebruikt door Nadia Dala, c) zo konden ook mensen in onze workshops, die het Nederlands niet altijd machtig zijn, toch geïnformeerd worden. En d) zo konden jongeren in België en de wijde wereld op onze site terecht om te leren Digital Stories te maken. Vandaag hebben meer dan 1000 mensen deze pagina bezocht.

 

 

In het algemeen kunnen we stellen dat we onze doelstellingen bereikt hebben: we hebben een divers en breed publiek bereikt met een veelheid aan media. 

Leden stuurgroep

De stuurgroep bestond uit  Rachid Atia (Atlas Antwerpen), Lotte Adriaensens (Kleur Bekennen), Katrijn D'hamers & Bart de Nil (Faro), Lieve Willekens (MAS), Giovanna Visini (Felix Archief Antwerpen), Nadia Babazia (Red Star Line), Daphné Maes (Heemkunde Vlaanderen). 

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Kif Kif
Contactpersoon
Tinne Kenis
Adres
Timmerwerfstraat 40
Telefoon
036676933
Financieringsbron(nen)

Projectsubsidie voor ontwikkelingsgerichte en internationale projecten in het kader van het Cultureel Erfgoed decreet

Andere projecten

Wereldwijd experimenteren erfgoedinstellingen met het waarderen van cultureel erfgoed. Ook erfgoedbibliotheken zijn actief bezig met ...

The Art & Science of Fundraising taking place in New York City from April 23-26 ...

Gemapt is een geotemporeel platform voor het delen, presenteren en gebruiken van digitale erfgoedcollecties in ...