Olga Van Oost

Sectorcoördinator musea | adviseur museologie

  • Musea en beleid (visieontwikkeling en reflectie)
  • Museologie
  • Musea in een digitale cultuur
  • Musea en economie/ondernemerschap (organisatie-ontwikkeling)

Olga Van Oost studeerde kunstwetenschappen en archeologie en communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze doctoreerde er in 2009 met ‘Het Museumvraagstuk’, een proefschrift waarin ze de oorsprong en mogelijke toekomst van het kunstmuseumconcept analyseerde, tegen het licht van het beleid in Vlaanderen en Nederland. Olga is deeltijds verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel waar ze kunst- en cultuursociologie doceert. Musea zijn nog steeds de rode draad in haar professionele leven. Als sectorcoördinator musea en adviseur museologie bij FARO adviseert en ondersteunt ze hen in hun beleid en praktijk. Olga coördineert vanuit FARO het Vlaams Museumoverleg, met Patrick Allegaert als voorzitter. Het Museumoverleg bestaat uit de directeuren van de landelijk erkende musea en ICOM-Vlaanderen dat de regionale en lokale musea vertegenwoordigt. Het Museumoverleg publiceerde begin 2016 zijn eerste visienota, ‘Volop inzetten op musea’. 

De voorbije jaren bouwde Olga expertise op in het veld van de theoretische museum- en erfgoedstudies, digitale cultuur en deed ze vergelijkend onderzoek naar het museum- en erfgoedbeleid in Vlaanderen en Nederland. Hiernaast deed ze onderzoek naar musea en jongeren en musea in een digitale cultuur.