Zedelgem - Inrichting erfgoedbewaarplaats - Provincie West-Vlaanderen

Thema
collectiemanagement
conservatie en restauratie
(ver)bouw(ing) en inrichting
onderhoud
Aard collectie
Agrarisch, ambachtelijk erfgoed.
Context

De provinciale collectie Bulskampveld Beernem telt 7.000 stukken die verwijzen naar de landbouw en oude ambachten, vooral uit West-Vlaanderen en daterend uit de periode eind 19e - eerste helft 20e eeuw.

Tijdelijke opslag -> opslagcapaciteit maximaal benut -> weinig overzichtelijke situatie -> nochtans nood aan voor collectiebeheer en -behoud.

Doel
 • Snel en binnen budgettaire mogelijkheden collectie organiseren in de erfgoedbewaarplaats;
 • m.b.v. systemen die opnieuw ontmantelbaar waren, mocht de collectie elders opgeslagen worden.
Externe hulp

IDPB Dienst Accomodatie

Concrete aanpak
 • Marktverkenning
 • Bestelling
 • Levering
 • Montage en inrichting
Andere nuttige info
 • Hou rekening met alle wettelijke veiligheidsvoorschriften voor de montage en het gebruik van palletrekken en de bijhorende hefsystemen.
 • De montage van de palletrekken door drie technisch medewerkers nam slechts één werkdag in beslag. Een vierde medewerker begon de gemonteerde rekken stelselmatig te laden met collectiestukken, waardoor nieuwe ruimte ontstond voor de montage van het volgende element.
Evaluatie
 • Binnen het beschikbare budget werd de erfgoedbewaarplaats verder praktisch en overzichtelijk ingericht.
 • De collectie is beter raadpleegbaar en haar bewaartoestand kan makkelijker opgevolgd worden.
 • Stootschade en andere beschadigingen worden nu beter vermeden.
 • De algemene aanblik van de bewaarplaats en de aanwezige collectie is heel wat wervender voor toekomstige collectiegerichte investeringen.
 • De rekkensystemen zijn zelfdragend en kunnen - indien nodig - makkelijk gedemonteerd worden en met de collectie meeverhuizen naar een alternatieve bewaarplaats.
Aanbevelingen
 • Maak goede afspraken met de transporteur over de leveringvoorwaarden van de aangekochte rekken: datum en uur, plaats, de mate van assistentie ter plaatse waarop de transporteur rekent ...
 • Beschikt u zelf niet over een loskade, heftruck of transpalet? Meld dit aan de transporteur zodat hij zelf de nodige hulpmiddelen kan meebrengen.
 • Zorg ook voor voldoende ruimte, zowel voor de (tijdelijke) stockage van de geleverde rekelementen en de montage van de rekken als voor het latere (her)schikken van de collectie. 
 • Controleer bij levering met voldoende aandacht de staat en volledigheid van de goederen. Aarzel niet om beschadigde jukken, legbalken of legplanken meteen met de transporteur terug te sturen. De draagkracht en stabiliteit van de rekken kan niet langer worden gegerandeerd bij beschadiging.
 • Voorzie voldoende medewerkers om veilig en vlot de collectiestukken aan de kant te plaatsen en de rekken samen te stellen.
 • Vermijd ook té veel medewerkers in te schakelen. Dit wordt snel contraproductief, zeker als de bewegingsruimte beperkt is.
Contactgegevens

Wouter Lammens, adviseur lokaal en regionaal erfgoed | behoud en beheer, FARO, wouter.lammens@faro.be, 02 213 10 83