Meensel-Kiezegem - Beheer collectie vuurwapens - Museum44

Thema
beveiliging
collectiemanagement
Aard collectie
Foto- en filmmateriaal, bibliotheek, authentieke en unieke voorwerpen, vergunningplichtige wapens
Context

Op 30 juli 1944 werd Gaston Merckx, een lokale collaborateur, dodelijk getroffen tijdens een vuurgevecht met leden van het Belgisch gewapend verzet. Op 1 en 11 augustus 1944 werden razzia’s uitgevoerd door de Duitse bezetter die daarvoor bijgestaan werd door lokale gemaskerde collaborateurs. De balans was vreselijk. Vier mensen werden ter plekke vermoord, 91 dorpelingen werden voor ondervraging weggevoerd naar de lokalen van de Sicherheidsdienst te Leuven. Vervolgens werden 71 dorpelingen gedeporteerd naar Duitse concentratiekampen/werkkampen. 63 dorpelingen kwamen om. Slechts acht keerden na de oorlog levend terug.

De collectie authentieke, vaak unieke of zeldzame stukken bevat een aantal werkende vergunningsplichtige vuurwapens zoals gebruikt door het gewapend verzet en door de Duitse bezetter tijdens WOII.

Doel
 • Legaliseren overeenkomstig de wapenwet van 08/06/2006.
 • Onderhoud van de collectie.
 • Controle op de toegang tot de collectie.
 • Veiligheid (diefstal, misbruik, gevaar).
 • Tentoonstellen van de collectie.
 • Historisch onderzoek unieke zeldzame wapens.
Timing
Deadline: december 2020
Budget
1.000 euro – uitvoering door onbezoldigde vrijwilligers
Aantal medewerkers
2
Externe hulp
 • Expert inzake vuurwapens en munitie
 • Federale wapendienst
 • Proefbank voor vuurwapens
 • Lokale Politie – Wapendienst
 • Provincie (Vlaams-Brabant) – Wapendienst
 • Nico Demeyere (Advocaat Armalex)
 • Wapenunie
 • Lidmaatschap van de Belgische Vereniging van Wapenverzamelaars (BVVW & AVWL), een vereniging die opkomt voor de rechten en belangen van legale wapenliefhebbers, is aan te raden. Zij bieden ondersteuning in het opvolgen van de wetgeving en het oplossen van mogelijke problemen.
   

Zie URL's onderaan deze fiche.

Gebruik richtlijnen of standaarden

Wapenwet 08/06/2006 en bijhorende omzendbrieven.

Concrete aanpak
 • Analyse van de situatie.
 • Starten aanvraagprocedure 'Getuigschrift van erkenning van museum of verzameling van wapens en/of munitie'.
 • Officiële ontvangst van de collectie vuurwapens (VuWa).
 • Veiligheid: zijn de vuurwapens veilig voor manipulatie? Munitie?
 • Grondig nazicht collectie: registratienummers, correct & volledig?
 • Opslag van de vuurwapens in een daarvoor voorziene wapenkluis.
 • Wie krijgt toegang tot de vuurwapens? Beperkt aantal personen!
 • Aanduiden referentie-contactpersoon vuurwapens.
 • Aanmaken registers: opvolgen vuurwapens, onderdelen en munitie.
 • Alle vuurwapens uit expositie tot erkenning in orde is.
 • Eventueel vervangen van de echte vuurwapens door nagemaakte vuurwapens.
 • Aanvraag erkenning museum i.v.m. vuurwapens – Provincie Vlaams-Brabant.
 • Controle vuurwapens en beveiliging museum – opslag & expo door Lokale Politie.
 • Verslag Lokale Politie met uit te voeren verbeteringen i.v.m. beveiliging.
 • Uitvoering verbeteringen beveiliging.
 • Controle beveiliging door Lokale Politie & verslag aan Provincie Vlaams-Brabant.
 • Provincie levert erkenning museum i.v.m. vuurwapens af.
 • Expositie vuurwapens.
 • Jaarlijks en vijfjaarlijks weerkerende administratie en controle.
Andere nuttige info
 • De complexe wetgeving is federaal maar elke provincie legt eigen accenten bij de uitvoering ervan. Leg u niet onmiddellijk neer bij een beslissing maar ga te rade bij bv. BVVW als u vermoedt dat uw rechten geschonden worden. Overleg en open communicatie met wapendiensten blijkt vaak nuttig te zijn.
 • Communiceer schriftelijk of via e-mail. Bevestig telefonische afspraken met een eenvoudige mail, bv. "Na ons telefonisch onderhoud van … heb ik begrepen dat …". Vraag altijd om een leesbevestiging.
 • De Wapenwet is ook van toepassing op o.a. munitie en obussen, waaronder ook kunstig bewerkte, gedemilitariseerde (geneutraliseerde, onbruikbaar gemaakte) wapens.
Evaluatie

De procedure vraagt veel geduld, maar alles gebeurde in constant overleg.

Aanbevelingen
 • Beschouw elk vuurwapen als potentieel gevaarlijk. Ga bij elke manipulatie na of het vuurwapen ongeladen is. Richt het nooit naar personen of dieren en houd de loop altijd in een ongevaarlijke richting. Bewaar het wapen achter slot en grendel.
 • Laat u begeleiden door iemand die verstand heeft van vuurwapens.
 • Zorg voor een goede verstandhouding met de wapendienst van de Lokale Politie én de provincie.
 • Ga voor u start na welke maatregelen er wettelijk genomen moeten worden i.v.m. een collectie vuurwapens.
 • De Wapenwet is een onoverzichtelijk kluwen dat constant onderhevig is aan wijzigingen. Zoek iemand met expertise die de wetgeving permanent opvolgt.
Contactgegevens