Ename - Conditiedoorlichting naar aanleiding van de verhuizing van een archeologische collectie

Thema
conservatie en restauratie
informatiebeheer
bewaren, verpakken en transporteren
waarderen, selecteren en herbestemmen
Aard collectie
Archeologisch erfgoed
Context

De archeologische collectie waarvan sprake was jarenlang gehuisvest in een woonhuis met bijbehorend atelier dat tot archeologisch depot was omgevormd. De verpakking van de vondsten voldeed niet langer aan de huidige richtlijnen. Naar aanleiding van de verhuizing van een deel van de collecties was een conditiedoorlichting gewenst. Daarvoor werd een beroep gedaan op een conservator/restaurator.

Doel

Het doel was dubbel:

 • een globaal overzicht krijgen van de toestand van de collectie met het oog op het herverpakken en het prioriteren van de voorwerpen die een conservatiebehandeling nodig hebben;
 • een oefening om na te gaan welke situaties een depotbeheerder zelf kan inschatten en wanneer het overgelaten moet worden aan een conservator/restaurator.
Timing
Juni-juli 2014 (10 werkdagen)
Budget
Ca. 3.500 euro
Aantal medewerkers
3
Externe hulp

Conservator/restaurator archeologische materialen.

Gebruik richtlijnen of standaarden
 • SPECTRUM
 • A. Cools, Inpakken, een kunst. Het verpakken van archeologische vondsten, VIOE-handleiding 1, 2009.
Concrete aanpak

Procedure:

 • projectvoorstel uitwerken (timing, methodiek en doelstellingen definiĆ«ren);
 • conservator/restaurator archeologische materialen aanschrijven;
 • bespreken aanpak samen met conservator/restaurator;
 • per rek 1 willekeurige doos doorlichten aan de hand van conditieblad;
 • herverpakken indien oude verpakking niet (meer) geschikt .


Hulpmiddelen:

 • verpakkingsmateriaal;
 • conservator/restaurator had eigen uitrusting mee (o.a. microscoop);
 • conditiebladen per materiaalcategorie (analoog en digitaal op iPad).
Evaluatie

De vooropgestelde doelstellingen van de conditiedoorlichting werden behaald: een globaal overzicht van de toestand van de collectie en een prioriteitenlijst voor conservatiebehandeling.

Door samen met een conservator/restaurator een conditiedoorlichting uit te voeren leer je als depotbeheerder schadebeelden te herkennen en de conditie van archeologische materialen in te schatten. Ook leer je in welke situaties je het beste raad vraagt of het volledig overlaat aan een conservator/restaurator. In welke gevallen kun je als depotbeheerder zelf remediĆ«ren (herverpakken, aanpassen bewaaromgeving) en welke acties moet een specialist uitvoeren? Er werden ook handige tips gegeven over gebruikte materialen, verpakkingen en het nemen van foto's.