Plaatsbezoek Parijs

In 2015 bezocht de Algemene vergadering en staf van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek enkele toonaangevende bibliotheken in Oxford en in 2016 trok de Raad van Bestuur naar Göttingen en Wolfenbüttel. We doen dit bewust als netwerk- en studiemoment dat de samenwerking en informele informatie-uitwisseling bevordert, niet alleen binnen het netwerk maar ook tussen de (partnerbibliotheken van de) Vlaamse Erfgoedbibliotheek en buitenlandse instellingen.

In 2018 trokken we met leden van de Algemene vergadering en staf naar een aantal gerenommeerde bibliotheken in Parijs waarmee enkelen uit ons netwerk (o.a. via CERL en LIBER) al contacten hebben voor een mooi programma dat werd samengesteld door onze oud-voorzitter prof. dr. Pierre Delsaerdt.

De eerste dag brachten we een eerste bezoek aan de Bibliothèque nationale de France die een voorbeeldige rol in Europa bekleedt met haar futuristische gebouwen, grensverleggende platformen (gallica.bnf.fr) en talloze initiatieven met betrekking tot publiekswerking. We trokken naar de beroemde Site François Mitterrand en werden er ondermeer ontvangen door  Anne Pasquignon (adjointe au directeur  des collections pour les questions scientifiques et techniques). Tijdens een 3 uur durende presentatie gaven zij en haar collega ons een overzicht van hun beleid met aandacht voor conservering-preservering, digitalisering, publiekswerking en digital humanities. Dat werd gevolgd door een wandeling in de indrukwekkende site. We stelden er aan de lijve de impact vast van architectuur op de werking van een bibliotheek.

De tweede dag bezochten we een van de mooiste negentiende-eeuwse bibliotheken van Europa: de Bibliothèque Sainte-Geneviève. Na een gebouwenbezoek kregen we van 3 specialisten toelichting bij de manuscripten, oude drukken en prentcollectie van de bibliotheek. Aansluitend vergaderde de Raad van Bestuur in hun Bibliothèque nordique. De overige deelnemers vulden ondertussen hun vrije tijd met bezoeken aan boekhandels. In de namiddag stond een andere site (‘Richelieu’) van de BNF op het programma. Eerst werden we geïnformeerd door de adjunctprojectleider van het verbouwinghsproject (Louis Jaubertie), daarna volgde een bezoek o.l.v. Anne -Laure Charrier, verantwoordelijke onderzoeksvalorisatie, aan de Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) die gevestigd is op de Site Richelieu. We sloten de avond af met een groepsdiner in een typisch Frans restaurant.

De derde dag spendeerden we in de magnifieke Bibliothèque Mazarine die in het verleden al heeft meewerkt aan het STCV-project van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

We werden goed ontvangen door directeur Yann Sordet die ons inlichtte over de specifieke functie van de Mazarine (die openstaat voor iedere geïnteresseerde) en enkele topstukken had uitgezocht om ons te tonen. Net als bij de vorige bezoeken was er gelegenheid om relatiegeschenken uit te wisselen en zo de werking van onze bibliotheken kort aan bod te laten komen. Daarna was het tijd om met de IZY-trein terug te reizen naar België.

Projectresultaten

Allereerst waren de plaatsbezoeken nuttig om losse contacten wat te versterken en misschien in de toekomst nog meer aan te halen. Zo vernamen we bijvoorbeeld dat de BNF uitgebreide training voorziet rond calamiteiten wat ons inspireert om dit binnen ons netwerk verder te onderzoeken, misschien in samenwerking met de BNF. Ook rond andere werkingsdomeinen en op het vlak van verbouwingen en de automatisatie van magazijnen lieten we ons inspireren. De opgedane kennis en inzichten kunnen we meteen toepassen in de beleidsontwikkeling m.b.t. behoud, beheer, digitalisering en ontsluiting van erfgoedbibliotheekcollecties in Vlaanderen.

Door dit bezoek hebben we ons netwerk en de partnerbibliotheken kunnen presenteren in het buitenland.

Tijdens deze bezoeken en de informele activiteiten konden de Vlaamse deelnemers ook informatie delen met elkaar en de nieuwe gezichten uit Leuven en Brugge beter leren kennen.

Omdat de Algemene Vergadering onder haar leden de directeurs van zes erkende erfgoedbibliotheken in Vlaanderen telt alsook de coördinator van de VVBAD en de adjunct-directeur van FARO, wordt de informatie meteen binnen het netwerk verspreid, o.a. via een artikel in META.

Partnerorganisaties

/

Leden stuurgroep

/

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Vlaamse Erfgoedbibliotheek
Contactpersoon
Eva Wuyts
Adres
Hendrik Conscienceplein 4
2000 Antwerpen
Telefoon
+32 (0)3 338 87 92
Financieringsbron(nen)

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontving een subsidie van 4.114,14 euro. Die werd integraal gebruikt voor de betaling van de hotelovernachting van 18 personen op 6 juni en 19 personen op 7 juni.

De overige kosten (treintickets van en naar Brussel, treintickets naar Parijs en terug, Parijse metropas, relatiegeschenken en alle maaltijden) werden gedragen door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en door de partnerinstellingen. Eén persoon uit ons netwerk die niet zetelt in de Algemene vergadering reisde mee op eigen kosten.

Andere projecten

Archiefbank Vlaanderen treedt op als advies- en overlegplatform voor de (her)bestemming van private archieven. Vanuit ...
De tentoonstelling 'De stoel .03 van Maarten Van Severen' was de eerste concrete realisatie van ...

Conférence internationale. Thème: Les villes coloniales dans une perspective globale Lieu et date: Saint-Louis du ...