Jeroen Walterus

Functie

Verantwoordelijk voor het zakelijk en operationeel beheer van de organisatie. Dit omvat onder meer het personeelsbeleid, het financieel en logistiek beheer en het ICT-, informatie- en databeheer, evenals de interne kwaliteitszorg en ondersteuning van de vzw. Coördinatie van de dagelijkse werking van het team dienstverlening. Vervult voor FARO de rol van functionaris voor gegevensbescherming.

Aanspreekpunt

Sectorcoördinatie:

Inhoudelijke expertisedomeinen:

  • veld- en nodenanalyse sector
  • zakelijke en juridische aspecten van cultureelerfgoedbeheer en informatiebeheer
  • auteursrecht (coördinatie van de Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht, stichtend lid van het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving, lid van de Raad voor Intellectuele Eigendom)

Bio

Jeroen Walterus (°1965) behaalde een licentiediploma in de moderne geschiedenis aan de KU Leuven en promoveerde in 1999 tot doctor in de informatie- en bibliotheekwetenschap aan de Universiteit Antwerpen. Hij werkte aan diverse projecten en instellingen in de bibliotheeksector en nadien in het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (1999-), dat in 2008 via fusie opging in FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

 

Jeroen Walterus (°1965) is responsible for the operational and financial management at FARO, the Flemish interface centre for cultural heritage.

He holds a master degree in History and a phd in Information and Library Science. In 1999, after working for several years in the library sector, he started working in the heritage sector. He first worked for the Flemish centre for popular culture (VCV) and since 2008 for FARO, the Flemish interface centre for cultural heritage, where he is involved in several programs in the domain of management, copyright/legal affairs, monitoring/research and acts as a liason between heritage libraries and FARO.