Gregory Vercauteren

Gregory Vercauteren is adviseur lokaal & regionaal erfgoedbeleid en sectorcoördinator voor de erfgoedcellen. Hij begeleidt, ondersteunt en adviseert lokale besturen, erfgoedcellen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in hun erfgoedwerking. Door de vele contacten met deze partners heeft hij een goed zicht op wat er reilt op zeilt op lokaal vlak in Vlaanderen.

Als lokaal bestuur of intergemeentelijk samenwerkingsverband kunt u bij hem terecht met vragen over:

 • de opstart en uitbouw van een gemeentelijk erfgoedbeleid;
 • begeleiding van visietrajecten rond lokaal erfgoed(beleid);
 • de werking van een gemeentelijke erfgoedraad;
 • de samenwerking met vrijwilligersorganisaties;
 • de uitbouw van een gemeentelijke vrijwilligerswerking;
 • subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden voor uw lokaal of bovenlokaal erfgoedproject;
 • mogelijke lokale, regionale of Vlaamse erfgoedpartners voor uw project;
 • de aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant bij de Vlaamse Overheid;
 • de opstart van een intergemeentelijk samenwerkingsverband met het oog op een cultureel-erfgoedconvenant.

Als erfgoedcel of kunststad kunt u bij hem terecht met vragen over:

 • alle mogelijke aspecten van de dagelijkse werking van de erfgoedcel;
 • de opstart, uitbouw en organisatie van een erfgoedcel;
 • goede praktijken uit andere regio's in Vlaanderen

Daarnaast is Gregory Vercauteren sectorcoördinator voor de landelijke organisaties volkscultuur en de expertisecentra. Deze organisaties kunnen bij hem terecht met vragen over zowel hun dagelijkse werking als strategie- en visieontwikkeling.

Gregory Vercauteren (°1978) is doctor in de geschiedenis, met een specialisatie in sociale geschiedenis. Sinds 2009 werkt hij bij FARO. Voordien was hij projectmedewerker bij Heemkunde Vlaanderen en wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven. In zijn vrije tijd is hij actief als vrijwilliger op lokaal vlak.

FARO
Adviseur lokaal & regionaal cultureel-erfgoedbeleid
Sectorcoördinator erfgoedcellen
02 213 10 72