Werken met een externe restaurator

Er zijn in Vlaanderen maar weinig instellingen (musea, archieven, erfgoedbibliotheken, openbare besturen of instituten) die restauratoren in vaste dienst hebben. Dat betekent dat zij in de meeste gevallen zijn aangewezen op een restaurator die als zelfstandige werkzaam is. In ons land is het beroep van restaurator niet beschermd zodat iedereen zich deze titel kan toe-eigenen.

Hoe vindt u als beheerder een deskundige restaurator? Welke afspraken maakt u met hem over de aanpak? Hoe houdt u greep op de kosten van een behandeling? De brochure 'Hoe beoordeel ik een restauratieofferte?' wil een leidraad bieden voor erfgoedbewaarders bij het aanvragen en beoordelen van restauratieoffertes, evenals voor restauratoren wier hulp en advies worden ingeroepen. De belangrijkste vragen en aandachtspunten die u als beheerder in acht zou moeten nemen bij het inschakelen van een restaurator komen hier aan bod. U kunt de brochure thans als e-document consulteren op de FARO-website.

Leon Smets