Waardering collectie Jaap Kruithof: participeer aan de herbestemming

Deel collectie Jaap Kruithof (c) Philip Boël

Ongeveer een jaar geleden startte het MAS met de waardering van de collectie van moraalfilosoof Jaap Kruithof. Benieuwd naar de resultaten? U kunt als erfgoedorganisatie participeren aan de herbestemming van de collectie.  

Vraagstelling

Wat zijn de waardes van de Collectie Jaap Kruithof en welke langetermijnbestemming past daar het beste bij? Is dat een bestemming in een museum of niet? Is dat één bestemming voor de hele collectie of niet?

Waardestelling

Op 25 februari werden in het MAS het waarderingsonderzoek en het bestemmingsplan voorgesteld. Het MAS vraagt nu uw inbreng en ideeën over mogelijke herbestemmingen van een deel van de collectie. Nog tot 1 april kunt u meedenken over de herplaatsing van een deel van de collectie in een erfgoedorganisatie / publieke context, waar ze volgens u haar betekenis zal vervullen.

Lees de waardestelling als conclusie van de waardering op deze pagina.

Filosofische collectie en grondstof voor de toekomst

De Collectie Jaap Kruithof heeft een sterke filosofische waarde wat betreft bewaren en verbindt bewaren op persoonlijk, museaal en planetair vlak. Daarom sluit de collectie aan bij de inhoudelijke prioriteit van het MAS, dat met zijn collectie van 500.000 objecten een forum van reflectie wil zijn over verzamelen. 

Het MAS kiest er echter niet voor om de Collectie Jaap Kruithof volledig museaal te bewaren, omdat de cultuurhistorische waarde van elk object apart te beperkt is. Het speelt daarentegen de filosofische waarde van de collectie uit door de collectie radicaal in twee te delen en twee complementaire betekenissen te geven. Bij die tweedeling wordt geen rekening gehouden met cultuurhistorische of visuele kenmerken van objecten, zodat in elke helft de eclectische verscheidenheid van de collectie overeind blijft. Want die is cruciaal voor de filosofische waarde.

Eén helft, of 80 dozen, wordt opgenomen in de MAS collectie als een filosofische collectie voor betekenisvol beeldend werk rond de waarde van de dingen. In 2019 geeft het MAS kunstenaars Benjamin Verdonck en Guy Rombouts de opdracht om een installatie te maken met deze 80 dozen, die vanaf 20 maart wordt getoond in het MAS.

De andere helft, ook 80 dozen, wordt grondstof voor creatieve upcycling. Deze bestemming is geïnspireerd door de ecologische kritiek van Jaap Kruithof en zijn aandacht voor de mens als creatief, scheppend wezen. Het MAS zoekt voor de creatieve upcycling van de collectie samenwerking met vele partners, om te beginnen in Antwerpen. Van maart 2020 tot einde 2021 zet het MAS ook enkele dozen uit de Collectie Jaap Kruithof in als gebruikscollectie rond de waarde van dingen. De objecten in deze dozen worden later ook grondstof voor upcycling. 

LAMO-experiment: maak deel uit van de herbestemming!

Het MAS stelt voor om zo'n 80 dozen van de Collectie Jaap Kruithof niet te behouden in de publieke museumsector. Om deze herbestemming met de nodige voorzichtigheid te realiseren, haalt het inspiratie uit de Nederlandse LAMO-procedure en herplaatsingsdatabank voor het afstoten van museale objecten met als doel ze in het publieke domein te houden.  

Het MAS stelt de objecten uit de 80 dozen tot 1 april 2019 digitaal ter beschikking. Tot die datum kunt u als Vlaamse erfgoedinstelling een voorstel doen, indien u van oordeel bent dat bepaalde objecten uit de 80 dozen best bewaard worden in uw collectie of indien bepaalde objecten beschermwaardig zijn en dus in aanmerking komen voor museale bewaring, waar dan ook. In Vlaanderen is er geen verplichting om de uiteindelijke beslissing aan te passen aan deze voorstellen, maar het MAS zal openlijk communiceren wat het met de mogelijke reacties doet en waarom.  De inhoud van de 80 dozen vindt u via deze link die de lijst toont in MAS Collectie Online. Voorstellen kunnen gemaild worden naar Leen Beyers.

Tekst: Leen Beyers
Foto: Deel collectie Jaap Kruithof (c) Philip Boël

Anne-Cathérine Olbrechts