Waarderen, hoe doet u dat?

Foto: Sessie participatief waarderen @ Texture, Kortrijk / CAG (c) FARO

Wilt u aan de slag met waarderen? Dan biedt deze basiscursus u de ideale start. In drie sessies leren we u de kneepjes van het vak. We reiken u praktische methodieken aan, en illustreren het verhaal met vele voorbeelden uit de praktijk. Na de reeks gaat u naar huis met een concreet plan van aanpak voor uw eigen waarderingstraject.

Sessie 1: 8 mei 2020

De eerste sessie staat in het teken van waarderen op objectniveau. Al zoomen we wel eerst even uit. We starten namelijk met een stand van zaken over waarderen van cultureel erfgoed in Vlaanderen. Samen bekijken we voor welke doeleinden waarderen kan worden ingezet, met het oog op een duurzame cultureel-erfgoedwerking. Vervolgens leren we stapsgewijs een object waarderen, aan de hand van enkele oefeningen, individueel en in groep. Ten slotte stellen we samen een waardenstelling op. 

Sessie 2: 29 mei 2020

Deze sessie staat in het teken van waarderen op deelcollectieniveau. We stellen verschillende handleidingen en tools aan u voor en helpen u om de meest geschikte handleiding te kiezen. We bekijken hoe u een collectie kunt opdelen in deelcollecties. We waarderen een deelcollectie op locatie in functie van de prioriteiten van de  preventieve conservering. 

Sessie 3: 5 juni 2020

In deze sessie staan participatie en communicatie in een waardering centraal. We bepalen de stakeholders die we willen betrekken en onderzoeken in welke fase(s) we hen bij het proces willen betrekken. Verder passen we de communicatierichtlijnen toe over het eigen traject. We reflecteren over struikelblokken en hoe u die kunt wegwerken of ontwijken. Aan de hand van scenario’s werken we een waardering uit met behulp van participatieve methodes. We eindigen met het bespreken van de basisnormen voor een kwaliteitsvol waarderingstraject. 

Elke sessie start om 10.00 en eindigt om 16.00 uur.

Doelgroep: medewerkers van collectiebeherende organisaties die een waarderingstraject wensen op te starten.

Inschrijven kan via deze link. Meer weten over waarderen van erfgoed? Duik dan snel in de Toolbox Erfgoed waarderen, elders op deze website.

Foto: Sessie participatief waarderen @ Texture, Kortrijk / CAG (c) FARO

Anne-Cathérine Olbrechts