Studiedag 'Rationaliseren van collecties': save the date

Een groep deelnemers aan een waarderingstraject. Foto: © Mu.ZEE

Op 21 september organiseren FARO en Mu.ZEE in Oostende de studiedag Rationaliseren van collecties. Bouwde u al ervaring op met collectiewaardering of met het ontzamelen van collecties en wilt u graag meer inspiratie opdoen? Wilt u mee nadenken over de manier waarop collecties in Vlaanderen in de toekomst gerationaliseerd kunnen worden? Blokkeer de datum dan zeker in uw agenda!

De studiedag is een vervolg op Gewikt en Gewogen. Vlaanderen leert waarderen, georganiseerd door FARO en het Departement CJM in maart 2019. Een verslag van deze studiedag leest u hier.

Wat mag u verwachten?

Op de studiedag Gewikt en Gewogen gaf u duidelijk aan dat er in Vlaanderen nood is aan richtlijnen voor het ontzamelen van roerend erfgoed. Daarom nodigen we deze keer ook keynotespreker Harald Fredheim uit. Fredheim, research associate Heritage Futures, geeft duiding bij de problematiek van het ontzamelen in het Verenigd Koninkrijk aan de hand van het Profusion-onderzoek. Dat onderzoek inspireerde FARO bij het uitvoeren van een nodenanalyse om meer inzicht te krijgen in de praktijk van en de noden bij het herbestemmen en  ontzamelen in Vlaanderen. Over dat onderzoek, dat samen met Nele Coene, stagiaire bij FARO en studente Erfgoedstudies aan de Universiteit van Antwerpen werd uitgevoerd, leest u hier meer.

Nog tijdens het plenaire voormiddaggedeelte zoomen we in op de stand van zaken en de ervaring die we intussen in Vlaanderen hebben opgebouwd omtrent waarderen. Gastvrouw en medeorganisator Wendy Van Hoorde, wetenschappelijk medewerker Mu.ZEE, geeft toelichting bij het traject dat Mu.ZEE uitvoerde rond het waarderen van hedendaagse kunst, een specifieke uitdaging.

In de namiddag kunt u een keuze maken uit maar liefst vier debatten, waarin we u vanuit een praktijkvoorbeeld aansporen om mee na te denken over de toekomst van het verzamel- en ontzamelbeleid in Vlaanderen. Deze debatten hebben als doel de noden in het veld te detecteren en aanbevelingen te formuleren naar het Departement CJM.

Het programma in detail

10.00 uur: Inleiding | Olga Van Oost, directeur FARO

10.20 uur: Prioriteiten rond waarderen en ontzamelen. Stand van zaken | Anne-Cathérine Olbrechts (FARO)

10.50 uur: Waarderingstraject Mu.Zee | Wendy Van Hoorde (Mu.Zee)

11.20 uur: Keynote Profusion in Museums | Harald Fredheim (Heritage Futures)

12.00 uur: Lunch en museumbezoek

13.30 uur: Debatten met de deelnemers 

  • Waarderen in functie van verzamelbeleid: Middelheimmuseum | Veerle Meul
  • Waarderen in functie van presentatie: Mu.ZEE | Wendy Van Hoorde
  • Ontzamelen: waardering en ‘herbestemming’ collectie Jaap Kruithof in het MAS | Leen Beyers
  • Collectiemobiliteit: Harald Fredheim, Nele Coene en Anne-Cathérine Olbrechts (in het Engels)

Stand van zaken collegagroep 'Herbestemmen Vlaanderen' en voorstelling onderzoek Profusion in Museums

15.00 uur: Pauze

15.15 uur: Slot | Korte samenvatting en receptie, als de coronamaatregelen het toelaten

Meer informatie

De inschrijvingen gaan binnenkort van start. Houd de FARO-kalender en -nieuwsbrief in het oog voor meer details. 

Foto: een groep deelnemers aan een waarderingstraject © Mu.ZEE

Anne-Cathérine Olbrechts