Studiedag over gevaarlijk erfgoed: mis het niet!

brand

Voor de studiedag over gevaarlijk erfgoed, op 28 maart, zijn er nog plaatsen vrij. In dit bericht verneemt u van de sprekers zelf waarom u dit niet mag missen.

Asbest, van wondermiddel tot stille doder

Peter Loockx, Asbest Studiebureau Kiwa Oesterbaai: "Sinds de opkomst van de zware industrie is asbest niet meer weg te denken uit onze wereld. Van de jaren 60 tot en met de jaren 90 was asbest het wondermiddel. Elk gebouw of elke verbouwing uit die periode bevat wel ergens een toepassing met asbest. Maar wat is nu het reële gevaar van asbest? Hoe kunnen we er veilig mee omgaan? En wat zijn de gevolgen voor het conserveren van ons historisch erfgoed? Aan de hand van enkele praktische voorbeelden gaan we dieper in op deze problematiek en trachten we tot haalbare beheersprogramma’s te komen."

Historische theaterdecors, van zwerfgoed over gevaarlijk goed tot toperfgoed

Tijs De Schacht, coördinator erfgoed, Erfgoedcel Zuidwest: "2008. tg Stan neemt voor Brandhout. Een irritatie een decorstuk uit de Kortrijkse Schouwburg in bruikleen. Catharsis? Tijdens de bewuste tournee komt aan het gebruik van dit 'forêt' een abrupt einde. Aan de achterkant van de doeken wordt asbesthoudend papier gevonden. Aan het begin van de 20e eeuw gebruikte men dergelijk papier om theaterbranden tegen te gaan. In Kortrijk werden er zo'n 140 stuks mee behandeld. Tien jaar na de voorstelling zit de collectie afgeschermd en in quarantaine, maar kennen we ook het unieke topstukkarakter van deze integrale decorset, vervaardigd in de periode 1913-1920. Wat wacht is een titanenwerk van aangepaste behandeling en conservering, zowel in aantallen als in afmetingen …"

Van arsenicum tot zaagmeel - is dan niets veilig?

Dominick Verschelde, conservator-curator collectie dierkunde Gents Universiteitsmuseum: "Preservatie voor het nageslacht is een van onze primaire maar tevens controversiële taken: als we te weinig beschermen gaat het object kapot, als we te veel beschermen, gaan we er mogelijk zelf aan kapot. Hoe kunnen we natuurhistorische objecten of objecten met organische materialen beschermen tegen de teloorgang als alle middelen in feite te giftig zijn om nog wettelijk verhandeld te worden? Meer dan ooit is het nodig om nieuwe producten uit te testen en vooral om opgedane ervaring met elkaar te delen."

Radioactief erfgoed: dichterbij dan u denkt!

Geert Biermans, expert environmental radioactivity (FANC, Federaal Agentschap voor Nucleaire Energie): "Radioactiviteit is overal aanwezig in het dagelijks leven. Meestal van nature, zoals in ertsen, in de bodem en in levend materiaal, maar soms ook kunstmatig, bewust gebruikt voor heel specifieke doeleinden. Het is dus niet alleen aanwezig in industrieel, medisch of wetenschappelijk materiaal, maar ook in alledaagse gebruiksvoorwerpen van vroeger of nu. Niet verwonderlijk dus dat we het terugvinden in erfgoed. Maar hoe herkent u het? Hoe gaat u ermee om? En wat zijn uw verplichtingen?"

ErfGOED of ErfSLECHT: zijn er gezondheidsrisico’s gekoppeld aan ons erfgoed?

Christophe Stove, toxicoloog, UGent: "Dient het bordje 'NIET AANRAKEN' in een museum eigenlijk om de bezoeker te beschermen tegen mogelijke schadelijke stoffen? En hoe zit het dan met het personeel dat daar werkt? Welke zijn trouwens de (mogelijk) schadelijke stoffen die we in musea en erfgoed terugvinden? En vormen deze een acuut of langetermijngevaar? Op deze en andere vragen zal deze lezing een antwoord proberen te bieden."

Schrijf u in via de kalender, er zijn nog plaatsen vrij!

Anne-Cathérine Olbrechts