Religieus erfgoed in coronatijden

Social distancing in een kerk. © Monumentenwacht Vlaanderen

De versoepeling van de coronamaatregelen stelt kerkbesturen voor grote uitdagingen. De Belgische bisschoppen stelden daarom een draaiboek op met duidelijke richtlijnen zodat de veiligheid voor iedereen gegarandeerd kan worden. Maar hoe gaan kerkbesturen best om met het religieuze erfgoed? 

Religieus erfgoed en preventieve maatregelen

Hoe draagt u zorg voor de waardevolle interieurelementen in een kerk terwijl u tegelijkertijd oog hebt voor alle noodzakelijke ontsmettings- en preventiemaatregelen? Erfgoedzorg, ontsmetting en preventie gaan immers niet altijd samen. Alcohol uit ontsmettingsmiddelen lost mogelijk een kostbare afwerklaag op, terwijl lijmresten van stickers vaak enkel nog verwijderd kunnen worden met hardnekkige solventen. 

Om te vermijden dat onoordeelkundig toegepaste coronamaatregelen onherroepelijke schade toebrengen aan waardevol religieus erfgoed, werkten Monumentenwacht Vlaanderen en PARCUM een informatiefiche uit. U vindt er richtlijnen over hoe u in tijden van corona omgaat met waardevol en minder waardevol religieus erfgoed. U denkt immers beter twee keer na vooraleer u kostbare interieuronderdelen ontsmet met alcoholgel of stickers kleeft op die historische en onvervangbare kerkvloer.  

Meer info

Neem contact op met uw provinciale dienst Monumentenwacht als u bijkomende vragen hebt over hoe u interieurelementen of erfgoedobjecten het best ontsmet en reinigt. Bij PARCUM kunt u terecht voor vragen over algemene veiligheidszorg.

Religieus erfgoed en vrijwilligerswerking

Eind juni presenteren de erfgoedcellen, PARCUM en FARO een draaiboek voor de heropstart van een vrijwilligerswerking rond religieus erfgoed. Hou de websites en nieuwsbrieven van de betrokken organisaties in de gaten, we houden u op de hoogte.

COVID-19: informatie voor de cultureel-erfgoedsector

Consulteer voor meer informatie over de coronacrisis de pagina van FARO voor de cultureel-erfgoedsector (roerend en immaterieel erfgoed) en de mensen die er professioneel of vrijwillig aan de slag zijn. We verwijzen naar diverse sectorgidsen, protocollen, aanbevelingen en websites over het COVID-19-virus die relevant zijn voor de cultureel-erfgoedsector. 

Foto: © Monumentenwacht Vlaanderen

Anne-Cathérine Olbrechts