Masterclass waarderen religieus erfgoed: mis het niet

religieus textiel

Door het wijzigende parochielandschap is de toekomst van vele kerken onzeker. Sommige krijgen naast de religieuze functie ook een nevenbestemming, of worden volledig herbestemd. Dat heeft niet alleen gevolgen voor het gebouw, maar ook voor het roerend erfgoed dat in de kerken wordt bewaard. Vaak kunnen niet alle objecten ter plaatse blijven.

Op 28 februari 2019 organiseert FARO in samenwerking met het CRKC en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen een masterclass over het waarderen van religieus erfgoed met het oog op de herbestemming van een kerkgebouw. Hoe gaan we op een verantwoorde manier om met het onderzoeken, waarderen, selecteren en herbestemmen van dit kwetsbare erfgoed dat vaak heel veel betekenissen in zich draagt?

Stappenplan

Het CRKC ontwikkelde samen met de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen een stappenplan voor het waarderen, selecteren en herbestemmen van roerend religieus erfgoed in parochiekerken in Vlaanderen. Dit stappenplan is volledig online beschikbaar op de website www.stappenplanreligieuserfgoed.be.

Tijdens de masterclass ontdekt u de finesses en de opbouw van het stappenplan, hoe u best een traject begeleidt, hoe u de focus op het gewenste eindresultaat kan houden, en hoe u omgaat met groepsdynamieken en actoren, praktische tips & tricks. Deze masterclass richten we in voor trajectbegeleiders van het waarderen van religieus erfgoed in het kader van een herbestemming, met name professionals werkzaam in de erfgoedsector.

Meer informatie vindt u in de FARO-kalender, waar u zich ook kan inschrijven.

Anne-Cathérine Olbrechts