Klimaatmetingen beter leren analyseren tijdens driedaagse workshop

Klimaatinstallatie Felixartmuseum Drogenbos tijdens bezoek Restora project © FARO

Heeft u al klimaatmetingen (temperatuur en relatieve vochtigheid) in een museum, archief, erfgoedbibliotheek of kerk uitgevoerd? En vraagt u zich af hoe u die resultaten kan interpreteren? 

Het Getty Conservation Institute en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium organiseren met de partners van het Resilient Storage project een driedaagse workshop. Het doel: u helpen om uw meetdata beter te analyseren. 

Na deelname aan deze workshop zal u: 

  • Data moeiteloos kunnen interpreteren en deze omzetten naar een (nog) betere collectiezorg.
  • Weten hoe u de verschillende instrumenten kan gebruiken en hoe u ze omzet naar relevante grafieken.
  • Weten hoe u deze data gebruikt voor verschillende doeleinden. 

Voor wie? studenten, docenten en adviseurs preventieve conservering, meer bepaald in het analyseren en duurzaam interpreteren van klimaatdata (temperatuur en relatieve vochtigheid). We gaan ervan uit dat u al enige ervaring heeft met het meten en interpreteren van klimaatdata, maar bieden in deze workshop aan hoe u de nieuwe inzichten omtrent klimaatbeheersing in de praktijk toepast. 

Praktisch

Driedaagse workshop:

  • 27 juni 2022 in het FeliXart museum, Drogenbos
  • 28 juni 2022 in het Belgisch Stripmuseum, Brussel
  • 4 juli 2022 in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel

Voertaal van deze workshop is Engels.

Inschrijven via deze link.

Foto: Klimaatinstallatie FeliXart museum Drogenbos tijdens bezoek Restora project © FARO

Anne-Cathérine Olbrechts