Klimaatbeheersing van cultureel erfgoed, een zaak van ons allemaal

Thermometer, CC0

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in verband met klimaatbeheersing van erfgoed? En hoe kunnen klimaateisen verzoend worden met ecologische duurzaamheid? U ontdekt het op de studiedag Nieuwe denken en tools in de klimaatbeheersing van cultureel erfgoed, op 16 november 2018 in Leuven.

Klimaatnetwerk Vlaanderen stelt in samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed en FARO een nieuwe methode voor om tot een duurzame besluitvorming te komen in het zoeken naar een geschikte klimaatbeheersing. Verder worden nieuwe projecten voorgesteld om het klimaat te meten en te analyseren. Het departement CJM financierde een onderzoek naar de klimaatomstandigheden van een aantal topstukken, waarvan de resultaten voor het hele veld nuttig en leerrijk zijn. Enkele wetenschappers stellen hun recent onderzoek voor in verband met klimaatbeheersing van cultureel erfgoed. Tot slot bespreken we eveneens een aantal praktijkcases met het accent op het verzoenen van de klimaateisen met ecologische duurzaamheid.

Een overzicht van het volledige programma vindt u op deze webpagina, waar u zich ook kan inschrijven. Wacht niet te lang!

Foto: CC0

Anne-Cathérine Olbrechts