Besluitvorming in een duurzaam binnenklimaat: doe mee aan het onderzoek

Klimaatmetingen in een museum © Bart Ankersmit

In het streven naar een duurzaam binnenklimaat is het participatieve besluitvormingsproces cruciaal. Bart Ankersmit en Marc Stappers, beiden verbonden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Nederland, werkten daarom een beslissingsboomstructuur uit. Die betrekt van meet af aan alle stakeholders bij zowel een nieuwbouwproject als een aanpassing van bestaande infrastructuur. Het doel: een duurzaam binnenklimaat.

Dit besluitvormingsproces vinden we eveneens terug in de nieuwe ASHRAE 2019 klimaatrichtlijnen (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers). Het betreft richtlijnen, uitgewerkt voor de klimaatbeheersing in musea, galerijen, archieven en bibliotheken, die rekening houden met de meest recente inzichten over klimaatbeheersing van roerend cultureel erfgoed. 

Warme oproep: neem deel aan het onderzoek!

Om een goed beeld te krijgen van hoe het besluitvormingsproces momenteel verloopt, werkt masterstudent Gedragseconomie Seyda Alkin (Erasmus Universiteit Rotterdam) in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan een onderzoek. Hiervoor werkte ze een enquête uit, die u hier kunt terugvinden. 

Aan de hand van uw antwoorden hoopt Seyda het besluitvormingsproces voor het museale binnenklimaat beter te begrijpen en te optimaliseren. Seyda benadrukt overigens dat er "geen goede of foute antwoorden zijn". De enquête heeft enkel tot doel te begrijpen hoe u beslissingen neemt. Uw antwoorden worden alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. Neemt u deel?

Meer lezen?

  • Meer informatie over de beslissingsboomstructuur vindt u in de publicatie Managing Indoor Climate Risks in Museums (B. Ankersmit & M. Stappers, Springer, 2017). Lees hierover ook dit blogbericht. De publicatie vindt u terug in de FARO-bibliotheek.
  • In het zomernummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed zoomen we in op het binnenklimaat en geven we inzicht in de nieuwste wetenschappelijke inzichten en het streven naar ecologische duurzaamheid. Lees faro online via ISSUU

Foto: Klimaatmetingen in een museum © Bart Ankersmit

Anne-Cathérine Olbrechts