De selectieproeven bestaan uit een schriftelijke en een mondelinge proef. De schriftelijke proef gaat door op woensdag 15 juni 2022. Het mondeling gedeelte zal plaatsvinden op maandag 27 juni 2022. Interesse? Bezorg je sollicitatiebrief, uitgebreid CV, uittreksel uit het strafregister model 595...
Hoe solliciteren? Stuur voor 6 juni 2022 jouw cv met een motivatiebrief van maximum 1 pagina per mail naar info@vai.be ter attentie van Kaat Verdickt. Voor verdere inlichtingen kan je ons contacteren op 03 202 04 83 of via mail (info@vai.be). Het Vlaams Architectuurinstituut staat open voor het...
Stuur je cv en motivatiebrief ten laatste op 22 mei 2022 per e‑mail naar contact@​cemper.​be. Geselecteerde kandidaten mogen ten laatste 30 mei een uitnodiging verwachten voor een gesprek dat plaatsvindt op vrijdag 3 juni. Op de dag van de sollicitatie krijg je een casus voorgelegd waarvoor je 30...
Kandidaturen met gemotiveerde brief én uitgebreid cv worden schriftelijk verwacht ten laatste op 20 mei 2022, via mail naar info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be. Een eerste selectie gebeurt o.b.v de ingestuurde cv’s. De kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een gesprek op 13 of...