De selectieproeven bestaan uit een schriftelijke en een mondelinge proef. De schriftelijke proef gaat door op woensdag 15 juni 2022. Het mondeling gedeelte zal plaatsvinden op maandag 27 juni 2022. Interesse? Bezorg je sollicitatiebrief, uitgebreid CV, uittreksel uit het strafregister model 595...
Tijdens dit tweede DOE-LAB gaan we in kleine groep aan de slag rond de toekomst van het 'open museum'.
Van 19 tot 23 september vindt de conferentie van de International Council of Archives plaats. De call for papers staat nog open tot en met 21 maart.