Tijdens deze studiedag over asbest richten organisatoren Histories en ETWIE de aandacht op het herkennen én behandelen van asbesthoudende voorwerpen.