Boeiend samenspel tussen onderzoek, archivaris en archief, tussen historici en onderzoekers uit aanverwante disciplines en tussen archiefonderzoek in België en archiefonderzoek elders.
Musea overstijgen hun traditionele rol om een belangrijke bijdrage te leveren aan het aanpakken van urgente maatschappelijke uitdagingen, zoals armoede, klimaatverandering, geestelijke gezondheid en gelijkheid voor iedereen. Deze culturele instellingen, ooit vooral gezien als bewaarplaatsen van...
Musea worden vaak gezien als ruimtes waar creativiteit in al haar vormen wordt tentoongesteld en gevierd. Wat echter vaak onopgemerkt blijft, is dat musea zelf dynamische ruimtes voor creativiteit zijn, waar verleden en heden samenkomen om nieuwe ideeën aan te wakkeren en innovatie te inspireren...
Inzichten en verhalen van mensen die de digitale transformatie in musea leiden.
Het seminarie brengt bibliothecarissen, architecten en actoren uit de wereld van de architectuur en het ontwerp van bibliotheken uit heel Europa samen om kennis en ervaring uit te wisselen.