Om de verdere verspreiding van het corona Covid-19-virus tegen te gaan is vergaderen in De Priem en verhuur van onze zalen helaas niet mogelijk tot en met 30 september 2020. Boekingen vanaf oktober 2020 worden “onder voorbehoud” aanvaard. Wanneer de COVID-19-maatregelen niet versoepelen of strenger worden en/of wij inschatten dat we de veiligheid niet voldoende kunnen garanderen, behouden wij ons het recht voor uw boeking te annuleren, zonder dat wij enige schadevergoeding verschuldigd zijn. We proberen dat voldoende tijdig te doen, maar het is niet uitgesloten dat wij in deze uitzonderlijke situatie kort op de bal moeten spelen.
 
Alle activiteiten in onze lokalen in de Priemstraat vinden plaats in veilige omstandigheden. We nemen daartoe de nodige preventieve maatregelen. Als gevolg van deze maatregelen is het aantal deelnemers in de zalen van De Priem beperkt (zaal B: 12; zaal C: 7; zaal D; 6). Bij theateropstelling, waarbij de tafels tegen de muur worden geplaatst, zijn er meer deelnemers toegelaten. (zaal B : 25; zaal C: 14, zaal D: 14)
 
Standaard coronamaatregelen:
  • Mondkapjes worden verplicht wanneer men het gebouw binnenkomt en wanneer men zich in het gebouw verplaatst, bv. voor toiletbezoek.
  • Bij het binnenkomen van het gebouw moet iedereen zijn handen desinfecteren aan de handgeldispensers die zich op centrale plaatsen in het gebouw bevinden.
  • In de vergaderzalen is er ook desinfecterende spray voorzien waarmee de tafels en stoelen na gebruik gereinigd kunnen worden.
Omgekeerd zullen wij geen annuleringskosten aanrekenen indien u wegens COVID-19-overwegingen besluit om uw boeking te annuleren. We vragen u hierbij wel zoveel mogelijk de annuleringstermijnen uit de zaalverhuurbrochure te respecteren. Deze regeling geldt voorlopig tot eind december 2020.

U kan voor uw activiteiten vergaderzalen reserveren in gebouw De Priem. Zie hiervoor de uitgebreide infobrochure reservering vergaderzalen. U kan een of meerdere zalen reserveren via onderstaand formulier.
Zaal
Soort activiteit
Broodjes (catering)
Gegevens aanvrager
Soort organisatie
BTW-nummer invullen indien van toepassing
Door het verzenden van dit formulier verbindt u zich ertoe alle afspraken die in de Infobrochure reservering vergaderzalen vermeld zijn te respecteren.