Financieringsbronnen

Op deze pagina signaleren we een aantal relevante publieke en private actoren die (aanvullende) financiering aanbieden of die daarover informatie aanbieden.

Publieke financieringsbronnen 

Private financieringsbronnen 

Crowdfunding 

Informatie over fondsenwerving  

(Update: juni 2022)