Cultureel-erfgoedbeleid

Erkenningen

Musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken kunnen een kwaliteitslabel als erkende organisatie behalen, op basis van het Cultureelerfgoeddecreet. Erkende organisaties krijgen een erkenningsteken en worden ook opgenomen in het Register van erkende organisaties. Deze erkenning is een voorwaarde om een indeling aan te vragen voor een werkingssubsidie. Een erkende cultureel-erfgoedorganisatie met een internationale uitstraling kan door de Vlaamse overheid ook aangeduid worden als cultureel-erfgoedinstelling.

De Vlaamse overheid wil unieke cultuurgoederen beschermen en borgen en er dus voor zorgen dat "zeldzame en onmisbare voorwerpen en verzamelingen in Vlaanderen niet verloren gaan". Daarom stelt de overheid op basis van het Topstukkendecreet een lijst van erkende topstukken samen. De Topstukkendatabank geeft een overzicht. 

Immaterieel erfgoed kan erkend en opgenomen worden in de officiële Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Die omvat zowel de Inventaris zelf, als het Register van inspirerende voorbeelden inzake het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. In het Register worden inspirerende praktijken en programma’s gebundeld.  

Meer informatie over erkenningen staat op de website van het Departement CJM

Subsidies 

Het Cultureelerfgoeddecreet van 23 december 2021 bevat de procedures voor de indiening, beoordeling, toekenning en het toezicht op de verschillende subsidievormen: 

  • Werkingssubsidies voor collectiebeherende en dienstverlenende organisaties. 
  • Projectsubsidies voor tijdelijke initiatieven om een dynamische cultureel-erfgoedwerking te stimuleren. 

Het Topstukkendecreet voorziet een restauratiesubsidie voor eigenaars of houders van een topstuk, en een subsidie voor het verbeteren van de bewaaromstandigheden van een topstuk

Het overzicht van de subsidies voor cultureel erfgoed vindt u op de website van het Departement CJM

Beleidsdocumenten 

Decreten 

Beleids- en visienota’s