Koninklijke Stadsschouwburg Brugge: uitbouw van een werking als Vlaamse presentatieplek voor podiumtechnisch en scenografisch erfgoed - FASE 1

Applaus! Je handen op elkaar, misschien zelfs een staande ovatie. Na de buiging sluit het roodfluwelen doek en je vertrekt uit de theaterzaal. Nog een drankje in de foyer en dan naar huis (of misschien toch nog één drankje …).

Zo zou een avondje theater kunnen eindigen … althans voor het publiek. Want een gesloten voordoek en een lege zaal betekent niet dat de Schouwburg gaat slapen. Dan begint het grote werk pas: decors afbreken, lichten afhalen, geluidsboxen versleuren.

Voor, tijdens en na een voorstelling zijn er talloze mensen aan het werk achter de schermen. Dat werk gaat gepaard met theaterspots, 'lichttafels', 'trekkenwanden' en allerlei andere machines die het publiek nooit te zien krijgt. Logisch. Daarvoor zijn ze ook ontworpen: om onzichtbaar te zijn. Maar ze zijn onmisbaar om de magie van het theater tot leven te wekken. Dat geldt zowel voor vandaag als voor het theater van 150 jaar geleden en alles daartussenin.

Zelf herbergt de Koninklijke Stadsschouwburg van Brugge een unieke collectie theatertechnisch en scenografisch erfgoed met meer dan 320 objecten. De oudste objecten zijn ongeveer even oud als de Stadschouwburg – geopend in 1869 – de jongste objecten werden tot zeer recent nog op het podium gebruikt. Enkele topstukken zijn een 'limelight' (een vroege theaterspot op gas), een collectie 19e-eeuwse theaterattributen van het Franse bedrijf Hallé en een prototype van de 'Memolight' uit de jaren 1970, een van de eerste lichttafels met geheugen.

Met dit erfgoedproject in twee fases wil Cultuurcentrum Brugge 'onzichtbare verhalen' van theatertechniek en scenografie (theaterdecors) voor het voetlicht brengen. De eigen erfgoedcollectie is het uitgangspunt, maar gaat in dialoog met andere collecties in Vlaanderen.

Het project valt uiteen in verschillende trajecten. Deze trajecten zijn verspreid over fase 1 en fase 2.

Projectresultaten

Collectie

De collectie werd volledig geïnventariseerd en online ontsloten via Erfgoedinzicht.be en Erfgoed Brugge. Daarnaast werd de collectie verder uitgebreid met onder andere herbestemde stukken van het Industriemuseum Gent. Er werd ook gewerkt aan een collectieplan om de toekomst van de collectie te verzekeren.

Erfgoedzolder

Om de collectie op een meer permanente basis aan het publiek te kunnen tonen, werd een van de zolders van de Brugse Stadsschouwburg omgebouwd tot een open depot. Het uitwerken van de publiekswerking staat gepland in fase 2, maar in fase 1 konden al een kleine 500 bezoekers een try-outopstelling bewonderen.

Zomerparcours 2021 & 2022

Tijdens de zomermaanden ligt het theaterseizoen stil en heeft het erfgoed vrij spel in de Schouwburg. Onder de titel 'De Schouwburg Vertelt' werden in de zomer van 2021 en 2022 twee verschillende parcours georganiseerd. Het publiek werd doorheen de schouwburg geleid en maakte tijdens die reis kennis met theatertechniek, scenografie en het gebouw zelf. Naast objecten uit de eigen collectie werden ook verschillende bruiklenen getoond. In 2021 legden zo’n 1.800 bezoekers het parcours af, in 2022 waren dat er ongeveer 3.800. Naast een zelfstandig bezoek kon men zich ook inschrijven voor alternatieve bezoekformules zoals geleide rondleidingen of een ontbijtformule.

Mondelinge & documentaire geschiedenis

Theatertechniek zit niet alleen in machines of objecten, maar ook in de handelingen en vaardigheden van de theatertechniekers die deze objecten bedienden. Daarnaast dragen de erfgoedobjecten en de Schouwburg ook veel herinneringen in zich. Tijdens fase 1 werden de voorbereidingen getroffen om tijdens fase 2 interviews af te nemen om deze mondelinge en documentaire geschiedenis vast te leggen.

Partnerorganisaties

Erfgoedcel Brugge, Stadsarchief Brugge, Musea Brugge, Visit Bruges Brugge, CEMPER, ETWIE, FARO, STEPP vzw, Kenniscentrum Podiumtechnieken RITCS

Leden stuurgroep

Erfgoedcel Brugge, CEMPER, ETWIE, FARO, STEPP vzw, Kenniscentrum Podiumtechnieken RITCS

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Cultuurcentrum Brugge
Contactpersoon
Filip Strobbe
Adres
Sint-Jakobsstraat 20
8000 Brugge
Telefoon
+32 (0)50 44 30 60
Financieringsbron(nen)
  • Subsidie van de Vlaamse overheid voor internationale, landelijke en bovenlokale cultureel-erfgoedprojecten
  • Eigen middelen Cultuurcentrum Brugge

Andere projecten

In de schaduw van de Sint-Pietersbasiliek in Rome schuilen schatten die uniek zijn voor onze ...

De tentoonstelling "Abstract? De natuur van het schilderij" in het Roger Raveelmuseum is gewijd aan ...

Het project Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen wil een eerste, gezamenlijke stap zetten in ...