Digitale registratie en ontsluiting van de documentaire collectie van Texture

De documentaire collectie van Texture bevat heel wat unieke archiefstukken over het regionale vlas- en textielverleden die een sterke samenhang vertonen met de objectencollecties en extra kleur, context en duiding bieden. In dit project willen we dit ondersteunend archief- en documentatiemateriaal registreren, opschonen, verpakken, digitaliseren en ontsluiten als kwaliteitsvolle digitale data om het gebruik, hergebruik en de uitwisseling ervan te bevorderen.

Leden stuurgroep

Operationele opvolging: 

  • Nathalie Franck (projectcoördinator)
  • Liesbeth Soete (collectiebeheerder papier en digitalisering)
  • Sylvie De Coster (conservator)
  • Greet Verschatse (wetenschappelijk medewerker)

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Texture, museum van vlas en textiel
Contactpersoon
Sylvie De Coster
Liesbeth Soete
Adres
Noordstraat 28
8500 Kortrijk
Telefoon
056 27 74 70
Financieringsbron(nen)
  • Projectsubsidie 'Inhaalbeweging voor digitale collectieregistratie' van het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Gemeenschap.
  • Eigen middelen Texture.

Andere projecten

Dit project biedt de mogelijkheid om op korte termijn de volledige gekende STAMcollectie op basisregistratieniveau ...

De praktijk van het hedendaags verzamelen komt steeds meer op de voorgrond in het verzamelbeleid ...

Het project ‘Mercator Digitaal’ (als voornaamste bijdrage vanuit de stad Sint-Niklaas aan het feestjaar 2012) ...