Belgische stokerijen als LOD via Wiki-platformen: naar unieke identificatie, gestructureerde registratie en online zichtbaarheid voor jenevererfgoed

Het Jenevermuseum bezit unieke informatie over personen en instellingen (meer bepaald stokerijen) die relevant zijn voor het jenevererfgoed in België. We willen de metadata publiceren als Linked Open Data (LOD) via Wikidata. Daarna zullen de 250 (verdwenen) stokerijen ontsloten worden via Wikipedia: tijdens edit-a-thons met vrijwilligers zullen er namelijk artikels over de stokerijen geschreven worden. Op die manier maakt het Jenevermuseum zijn ambitie waar om zich nog sterker als kennis- en expertisecentrum over jenever en gedistilleerde dranken te profileren, maar om ook deze metadata over het jenevererfgoed zo toegankelijk mogelijk te maken en met zo veel mogelijk andere collecties en bronnenmateriaal te verbinden.

Projectresultaten

Het project bestrijkt drie fases. U kunt de projectresultaten raadplegen in de drie eindrapporten per fase.

Partnerorganisaties
Leden stuurgroep

Strategische opvolging:

  • Stad Hasselt 
  • Ann Vandeput (Diensthoofd Musea)

Operationele opvolging: Team Collectie en Team Publiek

  • Inge Huskens (projectmedewerker)
  • Joanie Dehullu (conservator Jenevermuseum en initiatiefnemer van het project)
  • Danny Van De Genachte (Deskundige Participatie en lokale Erfgoedwerking voor Musea Hasselt)

Uitvoering: Team Collectie

  • Inge Huskens

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Jenevermuseum
Contactpersoon
Inge Huskens
Adres
Witte Nonnenstraat 19, 3500 Hasselt
Telefoon
011 23 98 62
Financieringsbron(nen)

Projectsubsidie voor cultureel-erfgoedwerking op landelijk of internationaal niveau van het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Gemeenschap.