Risicomanagement

De inventarisatie, analyse en beheersing van risico’s waaraan objecten en collecties blootstaan.