Preventieve conservering

Preventieve conservering is erop gericht om verval en verlies van erfgoed te voorkomen of te beperken, zonder in te grijpen op het materiaal, uiterlijk of de constructie van objecten. In de praktijk gaat het vooral over het voorkomen en vertragen van vervalprocessen.