Kerncollectie

Dat deel van een collectie dat onmisbaar is voor een collectiebeherende organisatie en essentieel om de missie, visie en doelstellingen te realiseren.