Collectiewaardering

Collectiewaardering is het doen van intersubjectieve, verifieerbare en beargumenteerde uitspraken over de waarde van collecties, deelcollecties of individuele objecten. Op basis hiervan kunnen besluiten worden genomen ten aanzien van behoud, gebruik en ontwikkeling.