Nooddepot

Ruimte voor de tijdelijke opslag van erfgoed na een calamiteit.