Microklimaat

Lokaal afwijkend klimaat. Kan natuurlijk of artificieel, gunstig of ongunstig zijn. Een natuurlijk microklimaat komt vaak voor op plekken waar weinig tot geen ventilatie is. Doelbewuste microklimaten vereisen een (nagenoeg) luchtdichte opbergeenheid.