Extern depot

Een depot dat niet in het gebouwencomplex gelegen is waar de publieksruimte van de beherende instelling of vereniging zich in bevindt. Kortom in een ander gebouw als deze van de tentoonstellings-, consultatie- of leeszaal. In een extern depot kunnen wel een of meerdere kantoren of werkruimten voorzien zijn.