Afstoten

Herbestemmen door schenking, ruil, verkoop, of vernietigen van objecten uit de collectie. In langdurige bruikleen geven valt hier niet onder, omdat het eigenaarschap niet wijzigt.