Mores. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen (1999 - 2007): Auteurs C - G

CAPENBERGHS, Joris

 • Wandelenderwijs. Een pilotproject rond landschapsinterpretatie in Zoutleeuw, 4 (2003) 3, p. 21-26.

CATTEEUW, Paul

CLAES, Bruno

COLLEN, Jacques

 • Feestelijk koken met onkruid, Daniëlle Houbrechts, 1 (2000) 1, p. 13-14.

COUTUER, Marleen

 • & Paul CATTEEUW, Een portfolio voor interculturele competenties. Zoektocht naar een referentiekader interculturele communicatie, 6 (2005) 3, p. 15-20.

CRUL, Charlotte

 • & Björn RZOSKA, Van horen zeggen. Mondelinge geschiedenis in de praktijk. Een nieuwe publicatie van het VCV en de Universiteit Gent, 6 (2005) 4, p. 9-10.
 • & Hilde BREPOELS, Rob BELEMANS, De Week van de Smaak in Vlaanderen. Een nieuw smaak- en cultuurevenement in de maak, 7 (2006) 1, p. 4-6.
 • & Hilde BREPOELS, Rob BELEMANS, Volkscultuur op smaak. De sector volkscultuur in de Week van de Smaak, 7 (2006) 3, p. 4-5.

DAENEN, Roel

DANNIAU, Fien

DE JANS, Ellen

 • Archief op het spoor. Archieven vol verhalen, 7 (2006) 4, p. 23-24.

DE NIL, Bart

DE TIER, Veronique

DE VOOGHT, Daniëlle

DE VROEDE, Erik

 • Sportimonium. Meer dan een aanstekelijk museum over sport, 7 (2006) 2, p. 9-12.

DECEULAER, Harald

DEFOORT, Hendrik

DEZUTTER, Willy P.

 • De leugen van de volkskunde, 4 (2003) 3, p. 18.

D'HAMERS, Katrijn

DIERICKX, Fons

 • & ELINE VAN HOY, Heemkunde Vlaanderen vzw helpt mee aan de realisatie van een Vlaamse erfgoedbibliotheek, 5 (2004) 2, p. 30.

GELDHOF, Patrieck

GEURTS, Jeroen

GEYSEN, Inge

 • Gastronomisch snuisteren op het net. De ASG-bibliotheek on line ontsloten, 6 (2005) 2, p. 28.